Tom 28 (2023)
Folia Praehistorica Posnaniensia
Pełny numer
PDF

STUDIA – DYSKUSJE

Paweł Dmitrijew
9-24
Naczynie funeralne - „dymokur” znad ujścia rzeki Szamanka (środkowa Angara). Interpretacja symboliki
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.01
PDF
Tomasz Gralak
25-54
Działalność Hunów w Europie jako przykład zderzenia cywilizacji
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.02
PDF
Robert Kasztelan
55-76
Metody odkrywania niedawnej przeszłości
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.03
PDF
Dawid Kobiałka
76-101
„Tutaj zmarli śpią” - historia, archeologia i etnografia chojnickiej Doliny Śmierci Doliny Śmierci
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.04
PDF (English)
Włodzimierz Lajsner
103-129
Wybrane motywy archeologiczne z zakresu pradziejów i wczesnego średniowiecza na monetach europejskich z lat 1992-2022
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.05
PDF
Włodzimierz Lajsner
131-152
Wybrane motywy archeologiczne z zakresu archeologii śródziemnomorskiej na monetach europejskich z lat 1990–2005
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.06
PDF
Lucyna Leśniak
153-180
Pamiętać, upamiętniać, wspominać - nasz obowiązek wobec pokoleń minionych i przyszłych
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.07
PDF
Olgierd Ławrynowicz, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Alicja Piotrowska
181-206
Archeologizacja krajobrazu. Dynamika współczesnych przemian i negocjowanie społecznych znaczeń - przykład wybranych wsi Jury Krakowsko-Częstochowskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.08
PDF
Małgorzata Markiewicz
207-230
„Takie jak w rzeczywistości”. Obraz fotograficzny - obiektywne odwzorowanie czy subiektywna kreacja? Fotografia w badaniach archeologicznych
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.09
PDF
Danuta Minta-Tworzowska
231-253
Nowoczesna archeologia Profesora Jana Żaka (1923-1990). W 100. rocznicę urodzin
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.10
PDF
Diana Mroczek
255-271
Fortune and glory: motives for modern day treasure hunting in Poland
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.11
PDF (English)
Mateusz Napierała
273-297
Przełom VII w. p.n.e. w metalurgii żelaza w starożytnym Egipcie
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.12
PDF
Magdalena Piotrowska, Wojciech Rutkowski
299-313
Fibule legionowe ze stanowiska w Kwiatkowie, gm. Brudzew. Uwagi na temat technik i technologii produkcji
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.13
PDF
Patrycja Wagner
315-331
Sztuka epoki paleolitu w świetle hipotezy mózgu społecznego
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.14
PDF
Rafał Zapłata
333-350
Nieformalna ekspozycja materialnego dziedzictwa kulturowego - archeologicznego na terenach leśnych w Polsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2023.28.15
PDF