Temat przewodni wydania: 

Instytucjonalne i rodzinne wsparcie rozwoju dzieci dwu-/wielojęzycznych:

Wspieranie dwujęzyczności/wielojęzyczności poprzez współpracę rodziny i szkoły

Wydanie pod auspicjami projektu MaMLiSE (Majority and Minority Languages in School Education: Pomoc dla nauczycieli, uczniów i rodziców) https://mamlise.amu.edu.pl/

glotttodidac11.jpg

Pełne informacje o zeszycie tutaj:

Redaktorzy gościnni

Sandra Ballweg (Uniwersytet w Bielefeld),

Angela Farrell (Uniwersytet w Limerick)

Emilia Wąsikiewicz-Firlej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do składania propozycji do specjalnego numeru naszego czasopisma planowanego na rok 2023 (numer 1, termin wydania: czerwiec 2023). W numerze tym znajdą się najnowsze prace na temat rozwoju dziecka dwu-/wielojęzycznego, mającego doświadczenie migracji, poprzez edukację formalną i współpracę szkoły z rodziną. Znajdą się w nim prace na temat tworzenia lepszych możliwości edukacyjnych dla dzieci z doświadczeniem migracji, w tym rozwoju języka większościowego/urzędowego i zachowania ich języka ojczystego, poprzez pomoc nauczycielom i rodzicom w stawaniu się lepszymi opiekunami tego typu uczniów. Wychowanie dziecka dwu-/wielojęzycznego, kompetentnego zarówno w języku ojczystym, jak i w języku edukacji szkolnej, wymaga ścisłej współpracy między rodzinami a instytucjami edukacyjnymi. Wychodzimy z założenia, że szkoły i personel szkolny wywierają zasadniczy, choć często niezauważalny, wpływ na poziom świadomości i praktyki językowe stosowane przez rodziny. W związku z tym planowana jest publikacja mająca na celu połączenie innowacyjnych praktyk nauczania i wsparcia dla rodziców.

Więcej informacji wkrótce, w tym kalendarz wydawniczy.