Przeciw formalizmowi. Teshigahary Hiroshiego dialog z tradycjami i współczesnością sztuk wizualnych w kinie
PDF

Słowa kluczowe

Teshigahara Hiroshi
Ikebana
Inochi
Sofu no chokoku
Rikyu
Go-hime

Jak cytować

BOCHNIARZ, M., & SZTAFIEJ, P. (2016). Przeciw formalizmowi. Teshigahary Hiroshiego dialog z tradycjami i współczesnością sztuk wizualnych w kinie. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 273–179. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.20.

Abstrakt

Against formalism. Teshigahara Hiroshi’s dialogues with tradition and the present of visual cinematic art

The authors examine Teshigahara Hiroshi’s little-known early documentary films Ikebana and Inochi, as well as his later historical films Rikyu and Go-hime. Their aim is to demonstrate how the director refers to the themes of art and the artist in the context of visual art and the work of his father, Teshigahara Sofo.

https://doi.org/10.14746/i.2016.28.20.
PDF

Bibliografia

Altman R., 2012, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Warszawa.

Ashton D., 1997, The Delicate Thread: Teshigahara’s Life in Art, Tokyo.

Aufderheide P., 2007, Documentary Film: A Very Short Introduction, New York.

Burch N., 1979, To the Distant Observer. Form and Meaning in the Japanese Cinema, Berkeley–Los Angeles.

Directory of World Cinema, 2010, vol. 1, Japan, ed. J. Berra, Bristol, Chicago.

Kawase T., 1990, Inspired Flower Arrangements, Tokyo.

Schilling M., 1999, Contemporary Japanese Film, Boston.

Sharp J., 2011, Historical Dictionary of Japanese Cinema, Lanham-oronto–Plymouth.

Teshigahara W., 1990, Ikebana: A New Illustrated Guide to Mastery, Tokyo-New York.

The Concise Routledge Encyclopedia of the Documentary Film, 2013, ed. I. Aitken, London-New York.

Tomoda Y., 2012, Sengo zen’ei eiga to bungaku. Abe Kōbō X Teshigahara Hiroshi, Tokyo.

Ward P., 2005, Short Cuts, Documentary: The Margins of Reality, London–New York.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.