Opublikowane: 2020-12-15

Nuda i jej typologie

Michał H. Chruszczewski

219-233

Boredom and its typologies

Michał H. Chruszczewski

235–249

Ateizm i dyskryminacja w obliczu współczesnych zmian na świecie

Urszula Łopuszańska, Adrianna Zacharska, Patrycja Gierszon, Marzena Samardakiewicz

279–287

Atheism and discrimination in the face of contemporary changes in the world

Urszula Łopuszańska, Adrianna Zacharska, Patrycja Gierszon, Marzena Samardakiewicz

289–297