BARIERY W NAUCE JĘZYKÓW OBCYCH – PERSPEKTYWA UCZĄCYCH SIĘ

Main Article Content

Maciej Smuk

Abstrakt

This article’s main aim is to present the results of research concerning the barriers in foreign language learning. It analyses various obstacles indicated by 342 students from both philological and non-philological departments. Those factors have been subdivided into three groups, each dealing with a different type of barriers: external objective barriers, barriers associated with behavior and competence of the teacher as well as concerning language courses, and, finally, cognitive, affective, and personality related barriers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Articles

Referencje

  1. Bielska, J. 2011: „Bariery psychiczne w nauce języka obcego”. (w) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. (red. H. Komorowska). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, str. 332-351.
  2. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. i J. Cope. 1986. „Foreign Language Classroom Anxiety”. The Modern Language Journal, 70: 125-132.
  3. Krüger, H.-H. 2007. Metody badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  4. Łobocki, M. 2006a. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  5. Łobocki, M. 2006b. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  6. Smuk, M. 2011: „Kompetencje ogólne ucznia – od klasyfikacji do operacjonalizacji”. (w) Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. (red. J. Knieja i S. Piotrowski). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, str. 39-50.
  7. Wilczyńska, W. i A. Michońska-Stadnik. 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: AVALON.