Interdyscyplinarny charakter nauczania języka niemieckiego a zdobycie kompetencji w drugim przedmiocie jako szansa dla nauczyciela języka obcego drugiego na rynku pracy

Main Article Content

Małgorzata Niemiec-Knaś

Abstrakt

The current perspective of teaching German as a second or foreign language is very important in the context of teacher education reform. This article addresses the questions associated with the notion of interdisciplinarity in foreign language teaching and teacher education. The key question is how to prepare foreign language teachers for the difficult labor market. Two aspects are relevant to a future German teacher: one is professional knowledge on teaching German as a foreign language, the second is the knowledge and ability of teaching the second school subject.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bastian, J. i Gudjons, H. (red.). 1993. Das Projektbuch II. Hamburg: Bergmann Helbig.
 2. Braunek, A. 2013. Raport ORE. Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012.URL: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/426/Powszechnosc_nauczania_jezykow_2011_2012_17.04_final.pdf. DW 10.11.2017.
 3. Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 2015. URL: http://www.dw.com/downloads/29827615/statistik-2015-deutschlerner-weltweit.pdf.DW 02.11.2017.
 4. Hejmej, A. 2007. „Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne” (Rozprawy i Szkice).
 5. Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UniwersytetuJagiellońskiego, 1:35-53.URL: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/Wieloglos/article/view/35-53/163. DW 10.11.2017.
 6. Hermaszewski, J. 2013. Kształcenie interdyscyplinarne –nowa jakość kształcenia (Prezentacja). URL: http://hermaszewski.glogow.pl/wpcontent/uploads/2013/12/Prezentacja-20.11.2013.pdf. DW 29.09.2017.
 7. Jeżowski, A. 2012. Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Klein, J.T. 1990. Interdisciplinarity. History, Theory, and Practice. Detroit, MI:Wayne State University Press.
 9. Kloch,Z. 2007. Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych– możliwości i ograniczenia (Tekst wygłoszony na seminarium Wydziału I Nauk Społecznych PAN i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 21.11.2007). URL:http://www.obta.uw.edu.pl/pl/node/61. DW 12.11.2017.
 10. Krajka, J. 2009. „Nauczyciel języków obcych wczoraj, dziś i jutro – kształcenie informatyczne nauczycieli w erze Internetu 2.0”. (w:) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak i A. Pietrzykowska). Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, s. 199-208.
 11. Krzyżanowska, Ł. i Wiśnicka, M. 2009. Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania. Raport z badań. Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, s. 38-40.
 12. Kwaśnica, R. 2004. „Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu”. (w:) Pedagogika (red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski). Warszawa: PWN, s. 291-319.
 13. Mackiewicz, M. 2009. „Nauczyciel języka obcego jako kulturoznawca i mediator interkulturowy. Kilka refleksji i postulatów z perspektywy germanistycznej”. (w:) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. (red. M. Pawlak, A. Mystkowska- Wiertelak i A. Pietrzykowska). Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, s. 71-82.
 14. Mihułka, K. 2009. „Mediator interkulturowy – nowa rola nauczyciela języków obcych”. (w:) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak i A. Pietrzykowska). Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, s. 61-70.
 15. Mirowska-Łoskot, U. „Koniec z masowym kształceniem nauczycieli”. Gazeta Prawna, 27.09.2017. URL:https://www.google.pl/search?q=Koniec+z+masowym+kszta%C5%82ceniem+nauczycieli. DW 23.10.2017.
 16. Netzwerk Deutsch: Statistische Erhebungen 2010. URL: https://www.goethe.de/resources/files/pdf19/5759818-STANDARD.pdf. DW 07.11.2017.
 17. Projekt. Podstawy przedsiębiorczości liceum ogólnokształcące i technikum –po szkole podstawowej. URL:https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/przedsiebiorczosc-liceum-i-technikum.pdf. DW 08.11.2017.
 18. Sikorska, M. 2009. „Korelacja międzyprzedmiotowa w programach kształcenia nauczycieli języków obcych”. (w:) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak i A. Pietrzykowska). Poznań:
 19. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, s. 179-188.