PROFESJONALIZM NEOFILOLOGA JAKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WOBEC ZJAWISKA WIELODYSKURSYWNOŚCI W GLOTTODYDAKTYCE

Main Article Content

Beata Karpińska-Musiał
Izabela Orchowska

Abstrakt

The paper presents and discusses the concept of the discourse competenceof an academic FL teacher as a researcher and a professional. For the sakeof theoretical argument we also investigate the different kinds of discoursecompetence present in FL teaching and learning.We propose that discourse competence should be the object of continuousdevelopment for teachers who aspire to develop their disciplinaryand epistemological awareness: two components of a teacher’s professionalismwe consider indispensable in the teaching and learning process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anderson J. R. 1998 [1995]. Uczenie się i pamięć. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Bruner, J. S. 1986. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press.
 3. Duszak, A. 2002. „Języki, kultury, wspólnoty” (w) Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka (red. A. Kopczyński, U. Zalewska-Okrutna). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 7-22.
 4. Foucault, M. 2005. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria.
 5. Giroux, H. A. 2005. „The Terror of Neoliberalism: Rethinking the Significance of Cultural Politics”. College Literature 32(1): 1-19.
 6. Gołębniak, B. D. 1998. Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń/Poznań: Edytor.
 7. Górecka, J. 2006. Développer la pensée critique à travers les discussions en langue étrangère. Kraków: FLAIR.
 8. Grzybowski, P. P. 2006. „Profesjonalizm nauczyciela – a cóż to takiego?”. Rocznik Pedagogiczny 29: 31-137.
 9. Karpińska-Musiał, B. 2013. „KRK dla szkolnictwa wyższego w Polsce jako okazja do przekształceń w glottodydaktyce. Komunikat z wstępnych badań na temat formułowania i walidacji efektów kształcenia w ramach reformy szkolnictwa wyższego”. Neofilolog 40(1): 79-92.
 10. Karpińska-Musiał, B., Orchowska, I. 2014. „Świadomość przedmiotowa i epistemologiczna nauczyciela – refleksyjnego praktyka z perspektywy polskiej glottodydaktyki”. Neofilolog 43(1): 25-38.
 11. Klus-Stańska, D. 2002. „Narracje w szkole” (w) Narracja jako sposób rozumienia świata (red. J. Trzebiński). Gdańsk: GWP: 189-220.
 12. Klus-Stańska, D. 2010. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 13. Kozłowska, Z. 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: WUW.
 14. Ostrowska, U. 2011. „Dyskurs w edukacji akademickiej”. Przegląd Pedagogiczny 1(25): 258-266.
 15. Pijanowski, P. 2012. „Esej o metodzie, esej jako metoda. Problematyka epistemologiczna w Minima Moralia Theodora W. Dorno”. Polisemia 2(9): 2082-3053. http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2012-9/esej-o-m etodzie-esej-jako-metoda-problematyka-epistemologiczna-w-minima-moralia -theodora-w-adorno DW 11.11.2014.
 16. Ryle, G. 1970 [1949]. Czym jest umysł? Warszawa: PWN.
 17. Sajdak, A. 2013. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.
 18. Sendyka, R. 2006. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Universitas.
 19. Stemplewska-Żakowicz, K. 1996. Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego. Wrocław: Leopoldinum.
 20. Sternberg, R. J. 2000 „Intelligence and Wisdom” (w) Handbook of Intelligence (red. R. J. Sternberg). Cambridge: Cambridge University Press: 631-649.
 21. Swales, J. 1990. Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Szempruch, J. 2013. Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Im-puls.
 23. Trzebiński, J. 1981. Twórczość a struktura pojęć. Warszawa: PWN.
 24. Wilczyńska, W., Górecka, J., Nowicka, A. 2002. „Słowniczek najważniejszych terminów dotyczących autonomizacji” (w) Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej (red. W. Wilczyńska). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM: 317-335.
 25. Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A. 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon/Flair.
 26. Zawadzka, E. 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.