B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH
PDF

Słowa kluczowe

level B1
linguistic errors
qualification for studies
academic language
diagnostic tests
postulates of the academic language program

Jak cytować

Jasińska, A. (2019). B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH. Neofilolog, (53/1), 129–142. https://doi.org/10.14746/n.2019.53.1.9

Abstrakt

For the past several years we have been observing a substantial growth of interest in studies in Poland among foreign students, particular those from the East. The required level of language proficiency for Polish universities is B1 which is not difficult to achieve in a year. It is, however, by no means sufficient to participate in university classes, to follow academic discourse, to write papers or prepare for exams. This article presents the results of a research study conducted among academic lecturers and Polish language instructors teaching preparatory classes on the lacks and needs of foreign students. It also presents core demands regarding teaching Polish as a foreign language for academic purposes.

https://doi.org/10.14746/n.2019.53.1.9
PDF

Bibliografia

Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bajor E., Madej E. (2012), Wśród ludzi i ich spraw. Łódź: Dentonet.

Bańko M. (red.) (2013), Polszczyzna na co dzień. Warszawa: PWN.

Ciesielska-Musameh R., Guziuk-Świca B., Przechodzka G. (2018), Z polskim w świat. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018), Strasbourg: Council of Europe. Online: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 [DW 27.07.2019]

Dąbrowska A., Miodunka W., Pawłowski A. (2012), Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dąbrowska A. (2004), Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego (w) Seretny A., Martyniuk W., Lipińska E. (red.), Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas, str. 105-136.

Dąbrowska A., Pasieka M. (2005), Koncepcja przewodnika po trudnych miejscach polszczyzny, czyli leksykonu przeznaczonego dla cudzoziemców (w) „Poradnik Językowy”, nr 5, str. 22-32.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003), Warszawa: Wydawnictwa CODN.

Gałat E. (2018), Anatomia, język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Izdebska-Długosz D. (2014), Specyficzne problemy nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku ukraińskojęzycznym (w) Gonigroszek D. (red.), Języki obce i kultura: nowe konteksty edukacyjne. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, str. 315-323.

Janowska I. (2017), Mediacja i działania mediacyjne w dydaktyce języków obcych (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 3, str. 80-86. Online: http://jows.pl/sites/default/files/jows-3-2017_iwonajanowska.pdf [DW 27.07.2019]

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.) (2016), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kaźmierczak J., Gosztowt I. (2012), Podstawy cytologii i genetyki, podręcznik przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Krawczuk A. (2008), Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania (w) Seretny A., Lipińska E. (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Kraków: Universitas, str. 129-140.

Kugiel-Abuhasna I. (2017), Wybraliśmy ekonomię. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Lipińska E., Dąmbska E.G. (2016), Pisać jak z nut. Kraków: Universitas.

Martyniuk W. (2018), Działania i strategie mediacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w) Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Seulu, str. 91-102.

Mędak S. (2014), Co z czym? Kraków: Universitas.

Miodunka W.T. i in. (2018), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Online: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/nauczanie_i_promocja_jezyka_polskiego_w_swiecie_interaktywny_pdf [DW 27.07.2019]

Mosiołek-Kłosińska K. (red.) (2014), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podsiadło J., Lechowicz J. (2004), Chcę studiować medycynę. Łódź: Wydawnictwo WING.

Pyzik J. (2018), Przygoda z gramatyką. Kraków: Universitas.

Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z 5 czerwca 2018 w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001125/O/D20181125.pdf [DW 27.07.2019]

Seretny A. (2016), Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Kraków: Prolog.

Tambor A. (2018), (Nie)codzienny język polski. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.

Wróbel D., Zielińska A., Rudziński G. (2014), Matematyka po polsku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.