Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera

Main Article Content

Monika Szymańska

Abstrakt

Nie tylko specjalne potrzeby edukacyjne, lecz także cechy rozwojowe silnie determinują specyfikę nauczania podsystemu leksykalnego jezyka obcego w edukacji przedszkolnej. Celem tego artykułu jest prezentacja wyników badania, przeprowadzonego pośród grupy dzieci pięcioletnich, dotkniętych spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Dążeniem tego konkretnego kontekstu pedagogicznego edukacji przedszkolnej jest przeanalizowanie trudności i ich możliwych modyfikacji w metodyczne możlwości. Po pierwsze, wykorzystując perspektywnę neurobiologiczną zaprezentowana zostanie specyfika nauczania podsystemu leksykalnego wśród dzieci. Następnie omówione zostaną szczególne potrzeby i umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Praktyczna część artykułu powstała na bazie badania, przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 w Warszawie. Eksperyment pozwolił na zdiagnozowanie czy zastosowanie teorii inteligencji wielorakich, zadań multisensorycznych oraz zabawy dydaktycznej w kontekście przedszkolnej edukacji specjalnej wpływa na proces nauczania-uczenia się języka obcego. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, M. (2021). Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Neofilolog, (57/1), 67-77. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Alexiou T., Milton J., Roghani S. (2019), Assessing the Vocabulary Knowledge of Preschool Language Learners. Integrating Assessment into Early Language Learning and Teaching, United Kingdom: Multilingual Matters, s. 154-164.
 2. Cichmińska M. (2015), Bawię się więc jestem. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 13-17.
 3. Dufrêne G., Chambres E., Chambres P. (2009), Le syndrome d’Asperger: atouts et particularités. „Bulletin scientifique de l’arapi”, nr 23, s. 59-65.
 4. Gardner H. (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York City: Basic Books.
 5. Hüther G., Hauser U. (2014), Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 6. Kic-Drgas J. (2015), Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli kilka uwag o kształceniu interkulturowym najmłodszych. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 36-42.
 7. Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 8. Konderak T. (2017), Podejście wielozmysłowe w nauczaniu języków obcych dzieci. „Edukacja elementarna w teorii i praktyce”, nr 4(46), s. 97-99.
 9. Kondrat D. (2011), Wykorzystanie inteligencji wielorakich w nauczaniu języka angielskiego. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 2-10.
 10. Kotarba-Kańczugowska M. (2015), Przedszkolak uczy się języka obcego. Kręta droga, wielka frajda. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 43-49.
 11. Medina J. (2012), Jak wychować szczęśliwe dziecko. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 12. Milton J., Alexiou T. (2009), Vocabulary size and the Common European Framework of Reference for Languages, (w:) Richards B., Daller H. M., Malvern D.D., Meara P., Milton J., Treffers-Daller J. (red.), Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 194-211.
 13. Ministère de l’éducation nationale (2009), Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du développement. Paris : CNDP.
 14. Mottron L. (2004), L’autisme: une autre intelligence. Sprimont: Mardaga.
 15. Mottron L. (2010), Que fait-on de l’intelligence autiste? „Enfance”, nr 1, s. 45-57.
 16. Piotrkowska-Skrzypek M. (2015), Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 23-31.
 17. Pisula E. (2010), Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo „Harmonia”.
 18. Sowa-Bacia K. (2019), Kryteria wyboru materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego na etapie przedszkolnym. „Języki Obce w Szkole”, nr 5, s. 75-79.
 19. Tiefenthal C. (2008), Fast mapping im natürlichen L2-Erwerb. Trier: WVT.
 20. Vanthier H. (2009), L’enseignement aux enfants en classe de langue. Paris : CLE International.
 21. Wierzchosławska A. (2018), Nauczanie multisensoryczne w przedszkolu wraz z przykładami ćwiczeń. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 48-50.
 22. Wolski A. (2013), Ograniczone, powtarzające się̨ i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności u małych dzieci ze spektrum autyzmu. „Konteksty pedagogiczne”, nr 1, s. 45-63.
 23. Wójcik-Gugulska M. (2017), Zajęcia z dużą grupą przedszkolaków mogą być świetną zabawą! „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 104-107.