Nr 57/1 (2021): Konteksty badawcze w nauczaniu podsystemów i sprawności językowych
Konteksty badawcze w nauczaniu podsystemów i sprawności językowych
Pełny numer
PDF

Artykuły

Mieczysław Gajos
9-23
Fonetyka języka ojczystego a kształtowanie kompetencji fonetycznej w języku obcym na przykładzie języka francuskiego
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.2
PDF
Robert Skoczek
25-41
Wirkung phonetischer Parameter des Deutschen auf nichtdeutsche Muttersprachler*innen
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.3
PDF (Deutsch)
Anna Jaroszewska, Piotr Milewski, Katarzyna Posiadała
43-65
Analiza korelacji pomiędzy nasileniem cech osobowości a strategiami uczenia się leksyki na przykładzie polskich uczących się języka niemieckiego na trzecim etapie edukacyjnym
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.4
PDF
Monika Szymańska
67-77
Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.5
PDF
Mirosław Pawlak
79-100
Nauczanie gramatyki języka obcego a podejście zadaniowe
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.6
PDF
Julia Lipińska
101-117
L’anxiete langagiere en classe de français : les attitudes des lyceens polonais envers l’enseignement/apprentissage de l’oral
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.7
PDF (Français (France))
Monika Grabowska, Agata Zapłotna
119-133
Samoświadomość metakognitywna w kształceniu sprawności pisania na studiach neofilologicznych. Na przykładzie italianistyki Uniwersytetu Wrocławskiego
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.8
PDF
Paulina Oczko
135-150
Miejsce sprawności językowych na zajęciach języka specjalistycznego (na przykładzie polskiego języka medycznego)
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.9
PDF
Anna Pieczka
151-166
Wymiany wirtualne jako forma kształcenia wspierająca rozwój umiejętności interakcji online
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.10
PDF