Escape room na lekcji języka obcego
PDF

Jak cytować

Łagowska, K. (2022). Escape room na lekcji języka obcego. Neofilolog, (59/2), 58–75. https://doi.org/10.14746/n.2022.59.2.5

Abstrakt

The idea of implementing an escape room as part of foreign language teaching fits perfectly with the needs of today's learner, where we create a natural learning environment using digital tools. The escape room, whether stationary or virtual, gives space for the use of different types of language tasks. The article first describes the escape room in the light of theoretical considerations. It then presents the results of a survey, conducted among 31 teachers of various foreign languages.  The aim of the survey was to gather feedback from the teachers who themselves use escape rooms in their language classes.

https://doi.org/10.14746/n.2022.59.2.5
PDF

Finansowanie

escape room

breakout room

edukacyjny escape room

pokój zagadek

gamifikacja

lekcja języka obcego

klasa odwrócona

Bibliografia

Bradford, C., Brown, V., El Houari, M., Takis, J., Weber, J., Buendgens-Kosten, J. (2019), English Escape! Using breakout games in the intermediate to advanced EFL classroom. "Ludic Language Pedagogy", nr 3, s. 1-20. https://doi.org/10.55853/llp_v3Wt1

Christopoulos, A., Mystakidis, S., Cachafeiro, E., Laakso, M.-J. (2022), Escaping the Cell: Virtual Reality Escape Rooms in Biology Education. "Behaviour & Information Technology", s. 1-18. https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2079560

Czaplikowska, R. (2015), Odwrócona lekcja" ("flipped lesson") jako innowacyjny model organizacyjny lekcji języka obcego. "Language and Literary Studies of Warsaw", nr 5, s. 125-135.

French, S., Shaw, J.M. (2015), The unbelievably lucrative business of escape rooms. Online: https://www.marketwatch.com/story/the-weird-new-world-of-escape-room-businesses-2015-07-20 [DW 09.08.2022].

Gawlik-Kobylińska, M., Walkowiak, W., Maciejewski, P. (2020), Improvement of a Sustainable World Through the Application of Innovative Didactic Tools in Green Chemistry Teaching: A Review. "Journal of Chemical Education", nr 97(4), s. 916-924. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b01038

Gómez López, A. (2019), The use of escape rooms to teach and learn English at university, (w:) Pérez Aldeguer, S., Akombo, D. (red.), Research, technology and best practices in Education. Eindhoven, NL: Adaya Press, s. 94-102.

Grochowska, W., Krenc A., Przybysz M. (2019), Polonistyczny Escape Room dla klas 4-6. Kraków: Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz.

Grzybowska, A. (2020), Escape room w szkole, (w:) Grzybowska, A. (red.) "CENne inspiracje metodyczne tom II". Gdańsk: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Online: https://www.cen.gda.pl/download/2020-05/3725.pdf [DW 09.08.2022].

Hamiti, J. (2021), Wirtualny pokój zagadek : formularze Google i Microsoft. Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Online: http://195.248.88.48:8080/dlibra/publication/3291/edition/2578 [DW 02.08.2022].

Janczak, D. (2019), Escape room na lekcji. "W cyfrowej szkole", nr 1/2019, s. 13-15.

Jaroszewska, A. (2008), Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście interkulturowości, (w:) Homo Communicativus. Filozofia - komunikacja - język - kultura, nr 2(4)/2008. Poznań: Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji, s. 157-166.

Jaroszewska, A. (2020), Mądrość - kreatywność - innowacyjność a nauczanie i uczenie się języków obcych w Polsce. "Języki obce w szkole", nr 2, s. 55-66.

Kapp, K. M. (2012), The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer. https://doi.org/10.1145/2207270.2211316

Karpeta-Peć, B. (2018), Afekt vs. efekt otwarte formy pracy z perspektywy glottodydaktycznej, "Roczniki Humanistyczne", nr 10, s. 25-42. https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.10-2

Kic-Drgas, J. (2016), Gry symulacyjne na zajęciach z języka specjalistycznego. "Języki obce w szkole", nr 3, s. 39-42.

Kaźmierczak, P. (2021), Eduroom na lekcji języka polskiego jako obcego - wirtualny pokój zagadek. "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", nr 28, s. 365-377. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.25

Krzemińska, J. (2020), Literacki pokój zagadek. "Polonistyka", nr 6, s. 32-34.

Łagowska, K. (2020), Fremdsprachenunterricht mal anders - Einführung zum Flipped Classroom, (w:) Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. Język w Poznaniu 11. Poznań: Wydawnictwo Rys, s. 57-72.

Łodyga, O. (2013), Gryfikacja w edukacji ekonomicznej. "EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej", nr 2(6), s. 4-14.

López-Pernas, S., Gordillo, A., Barra, E., & Quemada, J. (2019), Examining the use of an educational escape room for teaching programming in a higher education setting. "IEEE Access", nr 7, s. 31723-31737. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2902976

Makowiec, M., Witoszek-Kubicka, A. (2019), Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie, (w:) Makowiec, M., Witoszek-Kubicka, A. (red.), Rywalizacja w edukacji i biznesie. Kraków: Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-24.

Nicholson, S. (2015), Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. Online: http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf [DW 09.08.2022].

Przybyszewska, A., Szymczak, A. (2021), Matematyka schowana w escape roomie. "UczMy", nr 2(39), s. 30-33.

Rodawald, P. (2019), Gamifikacja w edukacji akademickiej - co na to studenci?. "Edukacja - Technika - Informatyka", nr 3/29/2019, s. 173-180. https://doi.org/10.15584/eti.2019.3.25

Rosillo, N., Montes, N. (2021), Escape Room Dual Mode Approach to Teach Maths during the COVID-19 Era. "Mathematics", nr 9, 2602, s. 1-21. Online: https://doi.org/10.3390/math9202602

Rzeźnik, A. (2017), Gry komputerowe w pracy nauczycieli języków obcych. "Języki Obce w Szkole", nr 2017/3, s. 102-106.

Sambeth K., Hennig B. (2022), EduBreakouts im Lateinunterricht. Hamburg: Scolix.

Scheller, A. (2021), Escape-Rooms und Breakouts in der Schule einsetzen. Hamburg: Persen Verlag.

Siek-Piskozub T. (1994), Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Stasiak, A. (2016), Escape rooms - nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. "Turyzm", nr 26, s. 3-49. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05

Stollhans, S. (2020), Designing escape game activities for language classes, (w:) Plutino, A., Borthwick, K. & Corradini, E. (red.), Innovative language teaching and learning at university: treasuring languages, s. 27-32. Online: https://www.pedocs.de/volltexte/2021/21845/pdf/Stollhans_2020_Designing_escape_game.pdf [DW 09.08.2022]. https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.40.1062

Surdyk, A. (2007), Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów, (w:) Surdyk, A. (red.), Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 91-98.

Surdyk, A. (2011), Ludological Research Traditions in the Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań. (w:) Pfeiffer, W. C., Badstübner-Kizik, C. (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Frankfurt/Main: Peter Lang, s. 275-286.

Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Vidergor, H. E. (2021), Effects of digital escape room on gameful experience, collaboration, and motivation of elementary school students. "Computers & Education", nr 166, s. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104156

Watermeier, D., Salzameda, B. (2019), Escaping boredom in first semester general chemistry. "Journal of Chemical Education", nr 96(5), s. 961-964. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00831

Wettke, C. (2019), Gamification im Unterricht - nicht nur Spielerei! Hamburg: AOL Verlag.

Wojciechowska, E. (2017), Escape room w szkole. "SZKOŁA miesięcznik dyrektora", s. 52-55.

Wojciechowska, E. (2017), Escape room, "Sygnał", nr 1(047), s. 45-47.

Złotek, M. (2017), Grywalizacja - wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

https://lock.me/pl/polska/ranking-escape-room [DW 28.07.2022]

https://lock.me/pl/polska/mazowieckie/warszawa/escape-room/wyjscie-awaryjne/10825-w-cieniu-piramid [DW 28.07.2022]