Pressto.

Neofilolog

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 50/2 (2018): Innowacyjność w glottodydaktyce – konteksty edukacyjne ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM OPANOWANIA GRAMATYKI A WYBRANYMI CZYNNIKAMI KOGNITYWNYMI I AFEKTYWNYMI: ZARYS PROJEKTU BADAWCZEGO Abstrakt  PDF
Mirosław Pawlak
 
Nr 48/1 (2017): Różnice indywidualne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych: uczeń Dynamiczny charakter zmiennych indywidualnych – wyzwania badawcze i implikacje dydaktyczne Abstrakt  PDF
Mirosław Pawlak
 
Nr 45/2 (2015): Nauczyciele języków obcych wobec zadań współczesnej glottodydaktyki GOTOWOŚĆ KOMUNIKACYJNA W PRZEBIEGU ZAJĘĆ Z MÓWIENIA W JĘZYKU OBCYM: WYNIKI BADAŃ Abstrakt
Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo