Tom 27 Nr 2 (2020)

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Beata Duda, Ewa Ficek
9-32
Kolokacje pronominalne jako źródło tożsamościowych odniesień (na materiale relacji świadków powstania warszawskiego)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.1
PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
33-52
O kryteriach wyodrębniania terminów z XVI-wiecznych tekstów
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.2
PDF
Henryk Jaroszewicz
53-64
Czasowniki współczesnego śląskiego języka literackiego (płaszczyzna semantyczna, etymologiczna i morfologiczna)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.3
PDF
Joanna Kulwicka-Kamińska
65-84
Język i transmisja kulturowa w tatarskich kitabach. Stan badań
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.4
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
85-97
Świadomość językowa i zainteresowania językoznawcze Adama Naruszewicza
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.5
PDF
Paulina Michalska-Górecka
99-111
Nazwy sekwatywne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego nienotowane w Słowniku polszczyzny XVI wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.6
PDF
Marek Osiewicz
113-128
Oznaczanie palatalności l w drukach polskich z XVI wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.7
PDF
Magdalena Pietrzak
129-149
Ze starego do nowego świata. Obraz miasta w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.8
PDF
Michał Rzepka
151-173
Z prac nad edycją Diariusza legationis JWJMci Pana Strażnika Wielkiego Koronnego odprawionej roku 1732
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.9
PDF
Mirosława Siuciak
175-188
Obraz życia wspólnotowego w dobie średniopolskiej na podstawie górnośląskich ksiąg sądowych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.10
PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska
189-219
„Co choroba, to doktor...”. O językowo-kulturowym obrazie lekarza w polszczyźnie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.11
PDF
Agnieszka Szczaus
221-231
Tytuły w dawnej prasie popularnonaukowej (na przykładzie „Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych” 1758–1761)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.12
PDF