Tom 31 Nr 1 (2021)

COMMENTATIONES

Krystyna Bartol
29-34
Adesp. 741 K.-A. Niektóre aspekty stylistyki komediowej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.3
PDF (English)
Piotr Bering
35-42
Gerechtigkeit und deren intertextuelle und intermediale Beziehungen im Werk des Magisters Vincentius
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.4
PDF (Deutsch)
Małgorzata Cieśluk
43-61
Portret idealnej królowej w antycznej powieści greckiej – w stronę modelu
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.5
PDF
Jadwiga Czerwińska, Katarzyna Chiżyńska
63-78
Szalony protagonista Eurypidesowego „Orestesa” w komentarzach scholiastów
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.6
PDF
Jerzy Danielewicz
79-83
Powtarzająca się aluzja do Pindara i misteriów eleuzyńskich we fragmentach komedii Anaksilasa?
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.7
PDF (English)
Zofia Głombiowska
85-105
„Vectes” i „vestes”. Dwie lekcje antycznego tekstu i dwie różne imitacje
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.8
PDF
Anna Kujawa
107-127
Plethon wobec tradycji teologicznej Greków
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.9
PDF
Ignacy Lewandowski
129-140
Elegia Solona w „Chronicon regum Poloniae” Erazma Glicznera ze Żnina
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.10
PDF
Gościwit Malinowski
141-152
Chińczycy w Etiopii? „Seres” w „Opowieść etiopskiej o Teagenesie i Chariklei” Heliodora
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.11
PDF
Monika Miazek-Męczyńska
153-168
Lukrecja – wzór dla Rzymianek. Historia niezbyt słodka
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.12
PDF
Leszek Mrozewicz
169–178
Mogontiacum: czynniki rozwoju
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.13
PDF
Krzysztof Narecki
179-204
„Euthymia” we fragmentach Demokryta z Abdery
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.14
PDF
Jakub Pigoń
205-225
Patrzenie jako źródło cierpień (z rzymskich dziejów pewnego motywu literackiego)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.15
PDF
Bernd Seidensticker
227-234
Ein vieldiskutierter Imperativ: Euripides, Elektra 140
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.16
PDF (Deutsch)
Ewa Skwara
235-248
Tłumacz – uczony. Oblicza przekładów literatury antycznej w XXI wieku
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.17
PDF
Kurt Smolak
249-263
Homo sum – amicus sum, or about the Christian Terence by Hrotsvit from Gandesheim
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.18
PDF (English)
Lucyna Stankiewicz
265-284
Funkcja moralizatorska sentencji Appiusza
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.19
PDF
Mateusz Stróżyński
285-301
Ostatnie dni Plotyna: pandemia i filozofia
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.20
PDF
Magdalena Stuligrosz
303-314
ΤΕΧΝΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Motyw wynalazków kulinarnych w komedii średniej i nowej oraz poezji gastronomicznej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.21
PDF (English)
Marian Szarmach
315-322
Maksymos z Tyru, „O istocie boga według Platona” (XI)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.22
PDF
Krystyna Tuszyńska
323-339
Epitaphios logos – hybrydyczny gatunek retoryki ateńskiej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.23
PDF
Elżbieta Wesołowska
341-346
Symboliczna topografia życia Edypa. Kilka uwag
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.24
PDF (English)
Marian A. Wesoły
347-363
Hippokratesa z Chios kwadratura księżyczków
https://doi.org/10.14746/sppgl.2021.XXXI.1.25
PDF