Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2017)

Spis treści

Articles

Strategie pamięci we współczesnej Gruzji PDF (English)
Tamar Karaia 5-22
Zrozumieć konflikt na wschodzie Ukrainy. Rola kontekstu kulturowego PDF (English)
Elżbieta Olzacka 23-38
Zwolennicy eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii w latach 1950–2017 PDF (English)
Omelian Tarnavskyi 39-58
Morfologia prawicowego populizmu w USA i Unii Europejskiej PDF (English)
Joachim Diec 59-78
Bezpieczeństwo społeczne jako czynnik ewolucji systemu politycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku PDF (English)
Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka 79-94
Prawne aspekty posługiwania się językiem państwowym przez radiostacje na Ukrainie PDF (English)
Tatiana Hirina 95-104
Europejska Polityka Sąsiedztwa jako polityka granic zewnętrznych: analiza tekstowa PDF (English)
Tinatini Dvalishvili 105-118
Neutralność sieciowa i jej potencjalny wpływ na wolność słowa i prawo do informacji PDF (English)
Jacek Wyszyński 119-130
Rola Rady Europejskiej w negocjacjach dotyczących brexitu i kształtowaniu „nowej” polityki zagranicznej Unii Europejskiej PDF (English)
Adam Jaskulski 131-144
Równość płci w polityce organizacji medialnych – wybrane zagadnienia PDF (English)
Alina Balczyńska-Kosman 145-156
Tożsamość i wspólna pamięć zbiorowa w procesie europeizacji PDF (English)
Elżbieta Lesiewicz 157-174
Opozycja w reżimach autorytarnych – stadium przypadku na przykładzie rosyjskiej opozycji niesystemowej PDF (English)
Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk 175-190
Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej między retoryką i hermeneutyką PDF (English)
Tomasz R. Szymczyński 191-204


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo