Nr 4 (2017)

Articles

Tamar Karaia
5-22
Strategie pamięci we współczesnej Gruzji
PDF (English)
Elżbieta Olzacka
23-38
Zrozumieć konflikt na wschodzie Ukrainy. Rola kontekstu kulturowego
PDF (English)
Omelian Tarnavskyi
39-58
Zwolennicy eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii w latach 1950–2017
PDF (English)
Joachim Diec
59-78
Morfologia prawicowego populizmu w USA i Unii Europejskiej
PDF (English)
Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka
79-94
Bezpieczeństwo społeczne jako czynnik ewolucji systemu politycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku
PDF (English)
Tatiana Hirina
95-104
Prawne aspekty posługiwania się językiem państwowym przez radiostacje na Ukrainie
PDF (English)
Tinatini Dvalishvili
105-118
Europejska Polityka Sąsiedztwa jako polityka granic zewnętrznych: analiza tekstowa
PDF (English)
Jacek Wyszyński
119-130
Neutralność sieciowa i jej potencjalny wpływ na wolność słowa i prawo do informacji
PDF (English)
Adam Jaskulski
131-144
Rola Rady Europejskiej w negocjacjach dotyczących brexitu i kształtowaniu „nowej” polityki zagranicznej Unii Europejskiej
PDF (English)
Alina Balczyńska-Kosman
145-156
Równość płci w polityce organizacji medialnych – wybrane zagadnienia
PDF (English)
Elżbieta Lesiewicz
157-174
Tożsamość i wspólna pamięć zbiorowa w procesie europeizacji
PDF (English)
Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
175-190
Opozycja w reżimach autorytarnych – stadium przypadku na przykładzie rosyjskiej opozycji niesystemowej
PDF (English)
Tomasz R. Szymczyński
191-204
Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej między retoryką i hermeneutyką
PDF (English)