Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2012)

Intersemiotyczność

Spis treści

Intersemiotyczność PDF
Anna Gawarecka 15-18

Intersemiotyczność

Usporedba „Slavonske šume” Josipa Kozarca i Adolfa Waldingera PDF (Hrvatski)
Anica Bilić 19–40
„Книга художника” как интермедиальный дискурс PDF (Russian)
Grażyna Bobilewicz 41–69
Премин преку тесниот мост – меѓу митот, обредот и циркуската точка PDF (Macedonian)
Никос Чаусидис 71–93
Фолтин и Клод „леви-скроз” (Исчитување на поезијата во музиката на „Фолтин” PDF (Macedonian)
Влатко Деловски 95–117
Poetika hibridnih multižanrovskih pesničkih tekstova Ljubomira Micića i Branka Ve Poljanskog PDF (Serbian)
Dubravka Đurić 119–133
Słowo – obraz paradygmatyczny – ikona. O intersemiotyczności w słowiańskiej kulturze prawosławnego średniowiecza PDF
Paweł Dziadul 135–154
Интердискурзивни варијации: односот книжевност – теорија PDF (Macedonian)
Марија Ѓорѓиева Димова 155–168
Stripovni stil pjesničkoga subjekta u suvremenom hrvatskome pjesništvu iskustva intermedijalnosti i postintermedijalnosti PDF (Hrvatski)
Sanja Jukić 169–188
Ilirizam i tumačenje snova: Gundulići Vlaha Bukovca PDF (Hrvatski)
Tatjana Jukić 189–211
„Brzoza” – filmowy „Gesamtkunstwerk” Ante Babai PDF
Patrycjusz Pająk 213–230
Близина/далечина при средбата од „онаа страна” PDF (Macedonian)
Весна Петреска 231–249
Интермедијалноста во македонскиот театар PDF (Macedonian)
Катерина Петровска-Кузманова 251–260
Obraz i tekst w służbie Absolutu. Manuskrypt średniowieczny a idea dzieła totalnego PDF
Emilian Prałat 261–278
Визуелен фолклор: однос меѓу усното и визуелно сеќавање PDF (Macedonian)
Лидија Стојановиќ 279–312
Zapach i kolor słów, czyli o próbach intersemiotycznego przekładu i synestezji w utworach Damira Miloša „Smetlar” i „Bijeli klaun” PDF
Ewa Szperlik 313–331

Poza tematem

Spór o człowieka: Wissarion Bieliński i Mikołaj Gogol. O dwóch modelach literackiego kodowania rzeczywistości PDF
Małgorzata Abassy 335–354
Polsko-czeska „literacka wzajemność” w drugiej połowie XIX wieku. Czeska recepcja Elizy Orzeszkowej oraz polska recepcja Karoliny Světlej PDF (English)
Corinne Fournier Kiss 355–370
Hinterland Dubravka Matakovića (iliti nastavit će se…) PDF (Hrvatski)
Goran Rem 371–382

Lektury

Mariola Jakubowicz, Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2010, ss. 375 PDF
Bogdan Walczak 385-389
Lech Miodyński, Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 376 PDF
Bogusław Zieliński 390-393
Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, red. J. Čapo, V. Gulin Zrnić, Biblioteka Etnografija, Zagreb 2011, ss. 444 PDF
Ernest Miedzielski 394-401
Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Wydawnictwo „Pro”, Poznań 2012, ss. 562 PDF
Lech Miodyński 402-409


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo