Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 14(23) (2010) „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” Abstrakt  PDF
Katarzyna Gmerek
 
Nr 17(26) (2013) Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
 
Nr 16(26) (2012) Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego Abstrakt  PDF
Artur Jazdon
 
Nr 14(23) (2010) „Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich” Abstrakt  PDF
Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński
 
Nr 14(23) (2010) Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937 Abstrakt  PDF
Aleksandra Wiśniewska
 
Nr 13(22) (2009) „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Renata Piejko
 
Nr 21(30) (2017) Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902 Abstrakt  PDF
B. Wenzel
 
0 - 0 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo