Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25 (2018) Wołosi/Vlasi z terenów Hercegowiny w świetle defterów osmańskich z XV i XVI wieku Abstrakt  PDF
Ilona Czamańska
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Medieval name and ethnicity: Serbs and Vlachs Abstrakt  PDF (English)
Ştefan Stareţu
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia The Vlachs – several research problems Abstrakt  PDF (English)
Ilona Czamańska
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia The Valachian way of life in stories about domestic origins in the Hungarian medieval chronicles Abstrakt  PDF (English)
Ryszard Grzesik
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Contemporary Romanian Migrations to Serbia: Stages, Actors, Reasons Abstrakt  PDF (English)
Annemarie Sorescu-Marinkovic
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Introduction Abstrakt  PDF (English)
Ilona Czamańska, Marius Diaconescu
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Heritage without heirs? Tangible and religious cultural heritage of the Vlach minority in Europe in the context of an interdisciplinary research project (contribution to the subject) Abstrakt  PDF (English)
Ewa Kocój
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Ethnic aspects of settlement in Ius Valachicum in medieval Poland (from the 14th to the beginning of the 16th century. Abstrakt  PDF (English)
Grzegorz Jawor
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia The Function and genesis of the musical instrument “trombita” with special focus on the Hutsul region Abstrakt  PDF
Justyna Małgorzata Cząstka-Kłapyta
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Zakon vlahom (Ius Valachicum) in the charters issued to Serbian medieval monasteries and kanuns regarding Vlachs in the early ottoman tax registers (defters) Abstrakt  PDF (English)
Miloš Luković
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Census Valachorum in mid-16th century upper Hungary Abstrakt  PDF (English)
Marius Diaconescu
 
Vol 24 (2017) Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza Abstrakt  PDF
Anna Obara-Pawłowska
 
Vol 24 (2017) Ioannis Kolettis. The Vlach from the ruling elite of Greece Abstrakt  PDF (English)
Dalibor Jovanovski, Nikola Minov
 
Vol 25 (2018) Tożsamość na pograniczu. Ludność romańskojęzyczna wschodniej Serbii Abstrakt  PDF
Ewa Nowicka
 
Vol 25 (2018) ,,Na sałasie ni ma pani lekko“. Życie codzienne pasterzy wołoskich na szałasach na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybór zagadnień) Abstrakt  PDF
Ewa Maria Kocój
 
Vol 25 (2018) Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena) Abstrakt  PDF
Jarosław Dudek
 
Vol 19 (2012) Rumuńscy Arumuni i ich język Abstrakt  PDF
Tomasz Klimkowski
 
0 - 0 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo