Małżeństwo w ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu

Main Article Content

Beata Wojciechowska

Abstrakt

Statuty synodalne upowszechniały zasady i normy kościelnego prawa powszechnego oraz prawa prowincjonalnego, określając przy tym kierunki nauczania religijnego ludzi świeckich w zakresie spraw wiary, kultu oraz zasad kontrolowania ich podstawowych powinności chrześcijańskich. Akcentowały i powtarzały wymogi dotyczące dyscypliny postaw, zachowań, wyglądu zewnętrznego duchownych, a także sprawowania sakramentów, spośród których sporo uwagi poświęcono małżeństwu. Problematyka małżeńska zajmowała bowiem w prawie kanonicznym niezwykle istotne miejsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowska, B. (2015). Małżeństwo w ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 21-29. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.02
Dział
Artykuły