Pressto.

Neofilolog

O KŁOPOTACH NAUCZYCIELA Z MATERIAŁEM LEKSYKALNYM PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Ewa Badyda

DOI: https://doi.org/10.14746/n.2015.45.2.03

Abstrakt


The article discusses the problems concerning vocabulary introduced in
some popular contemporary coursebooks for Polish language teaching.
What can be sometimes found in them are words and expressions not
suiting the language level of the course, some of them rare, specialized,
obsolete, marked in a characteristic way, regional. It also happens that
words are used improperly in the context or they are consolidated in
unnatural linguistic contexts. Also some problems with proper names
appear – they sometimes have a confusing form or, with no good reason,
they are very difficult to pronounce. The situation is partly the result of
the authors’ efforts made to simplify grammar or introduce humorous
atmosphere during the lesson. In the conclusion the author suggests paying
more attention to the choice of vocabulary units to be taught.

Słowa kluczowe


język polski jako obcy; leksyka; podręczniki

Pełny tekst:

Bibliografia


Bańko, M. (red.). 2000. Inny słownik języka polskiego PWN. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bańko, M., Krajewska, M. 1994. Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dembińska, K., Małyska, A. 2010. Start 1. Survival Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0. Warszawa: Klub Dialogu S.C.

Doroszewski, W. (red.). 1980. Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dubisz, S. (red.). 2008. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1-4. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.

Gałyga, D. 2011. Jak to łatwo powiedzieć… Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Janowska, A., Pastuchowa, M. 2008. Dzień dobry! Podręcznik do nauki języka polskie-go dla początkujących. Tarnów: Tarnowska Fundacja Kultury.

Małolepsza, M., Szymkiewicz, A. 2006. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych.

Markowski, A. (red.). 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Seretny, A., Lipińska, E. 2005. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Tabakowska, E. (red. ). 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

http://ogloszenia.trojmiasto.pl DW 05.09.2014.

http://www.ogloszenia.krakow.pl DW 06.09.2014.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Neofilolog

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

ISSN (Print): 1429-2173 

ISSN (Online): 2545-3971