O KŁOPOTACH NAUCZYCIELA Z MATERIAŁEM LEKSYKALNYM PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Main Article Content

Ewa Badyda

Abstrakt

The article discusses the problems concerning vocabulary introduced insome popular contemporary coursebooks for Polish language teaching.What can be sometimes found in them are words and expressions notsuiting the language level of the course, some of them rare, specialized,obsolete, marked in a characteristic way, regional. It also happens thatwords are used improperly in the context or they are consolidated inunnatural linguistic contexts. Also some problems with proper namesappear – they sometimes have a confusing form or, with no good reason,they are very difficult to pronounce. The situation is partly the result ofthe authors’ efforts made to simplify grammar or introduce humorousatmosphere during the lesson. In the conclusion the author suggests payingmore attention to the choice of vocabulary units to be taught.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańko, M. (red.). 2000. Inny słownik języka polskiego PWN. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bańko, M., Krajewska, M. 1994. Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Dembińska, K., Małyska, A. 2010. Start 1. Survival Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0. Warszawa: Klub Dialogu S.C.
 4. Doroszewski, W. (red.). 1980. Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 5. Dubisz, S. (red.). 2008. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1-4. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.
 6. Gałyga, D. 2011. Jak to łatwo powiedzieć… Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 7. Janowska, A., Pastuchowa, M. 2008. Dzień dobry! Podręcznik do nauki języka polskie-go dla początkujących. Tarnów: Tarnowska Fundacja Kultury.
 8. Małolepsza, M., Szymkiewicz, A. 2006. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych.
 9. Markowski, A. (red.). 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Seretny, A., Lipińska, E. 2005. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.
 11. Tabakowska, E. (red. ). 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 12. http://ogloszenia.trojmiasto.pl DW 05.09.2014.
 13. http://www.ogloszenia.krakow.pl DW 06.09.2014.