Pressto.

Neofilolog

Nr 46/1 (2016)

Strategie w uczeniu się i nauczaniu języka

pod redakcją Krystyny Droździał-Szelest i Sebastiana PiotrowskiegoSpis treści

Wprowadzenie

WPROWADZENIE PDF
Krystyna Droździał-Szelest, Sebastian Piotrowski 5-7

Artykuły

WSPOMNIENIE - Profesor Józef Darski, Przewodniczący PTN w latach 1989-1992 PDF
Beata Mikołajczyk, Kazimiera Myczko 9-10
LANGUAGE AND CULTURE LEARNING STRATEGIES IN A STUDY ABROAD CONTEXT PDF
Tomasz Róg 11-27
FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN OUT-OF-CLASS PERFORMANCE.IDENTIFYING LANGUAGE-ANXIETY SOURCES, ITS EFFECTS, AND COPING STRATEGIES PDF
Katarzyna Morena 29-43
INVESTIGATING ADVANCED LEARNERS’ USE OF AFFECTIVE STRATEGIES FOR DEALING WITH TEST ANXI-ETY PDF
Anna Mystkowska-Wiertelak 45-58
DEVELOPING WRITING STRATEGIES OF POOR LANGUAGE LEARNERS AT THE LEVEL OF JUNIOR-HIGH SCHOOL PDF
Krystyna Droździał-Szelest, Mirosława Anna Domińska 59-77
BADANIE STRATEGII UCZENIA SIĘ W JĘZYKU DRUGIM I TRZECIM PDF
Zuzanna Kiermasz 79-93
STRATEGIE UCZENIA SIĘ SŁOWNICTWA – OBCOKRAJOWCY VS. UŻYTKOWNICY JĘZYKA ODZIEDZICZONEGO PDF
Anna Seretny 95-108
PRZEFORMUŁOWANIE W PRZYSWAJANIU I UCZENIU SIĘ JĘZYKÓW: SPECYFIKA I FUNKCJE ODTWARZANIA OPOWIADANIA PDF
Katarzyna Karpińska-Szaj, Berbadeta Wojciechowska 109-125


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo