Tom 3 Nr 6 (2023)

Wstęp

Katarzyna Segiet
9-10
Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF

Artykuły

Barbara Smolińska-Theiss
13-28
Praca społeczna w II Rzeczpospolitej jako program modernizacji państwa
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.1
PDF
Ewa Kantowicz
29-48
Pedagogika społeczna i praca socjalna - refleksja nad niedokończonymi dyskursami oraz związkiem dyscyplinarno - profesjonalnymi
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.2
PDF
Mikołaj Brenk
49-60
Źródło polskiej pracy socjalnej w teorii pracy społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.3
PDF
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
61-76
Podejścia upełnomocniające w pracy socjalnej
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.4
PDF
Joanna Kozielska
77-91
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jako działanie o charakterze optymalizującym tranzycję młodzieży z grup defaworyzowanych
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.5
PDF
Magdalena Barańska
93-109
Doradztwo zawodowe jako działanie wartościowe i pożądane społecznie
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.6
PDF
Benedikt Hopmann, Caroline Schmitt, Matthias D. Witte
111-118
Introduction. Social Work in the D-A-CH Region
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.7
PDF (English)
Benedikt Hopmann, Caroline Schmitt, Matthias D. Witte
119-136
Social Work in Germany
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.8
PDF (English)
Stephan Sting
137-154
Social Work in Austria
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.9
PDF (English)
Rebecca Moergen, Margot Vogel Campanello
155-173
Social Work in Switzerland
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.10
PDF (English)
Franziska Neureither, Tanja Kleibl, Ronald Lutz
175-195
Internationalisation of Social Work
https://doi.org/10.14746/psn.2023.3.6.11
PDF (English)