Nr 63 (2022)
Slavia Antiqua

Artykuły

Tomasz Gralak
7-40
Podstawy społeczne i ekonomiczne powstania fenomenu złotnictwa wielbarskiego
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.1
pdf
Sylwia Jędrzejewska
41-64
Pochodzenie Słowian w świetle analiz genetycznych i genomicznych. podstawowe informacje o metodach i przegląd dotychczasowych wyników badań – z punktu widzenia archeologa
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.2
pdf
Michał Kara
65-128
Archaeology, mainly polish, in the current discussion on the ethnogenesis of the Slavs
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.3
pdf
Aleksandra Pankiewicz
129-153
Migracje ludności morawskiej w kierunku północnym u schyłku IX i w X wieku i ich kulturowe konsekwencje
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.4
pdf
Łukasz Miechowicz, Joanna Piątkowska-Małecka, Łukasz Maurycy Stanaszek, Jakub Stępnik
153-178
"Dom zmarłych” z Chodlika, gm. Karczmiska, woj. lubelskie. przyczynek do studiów nad grobami typu alt käbelich
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.5
pdf
Roman Křivánek
179-198
Příklady uplatnění nedestruktivních geofyzikálních měření při průzkumech raně středověkých hradišť na území Přemyslovské domény i širších Čech
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.6
pdf
ALEKSANDR MUSIN
199-258
Ołów i władza: plomby Rurykowiczów i Piastów w Europie środkowo-wschodniej
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.7
pdf
Marcin Danielewski
259-276
An expedition of Henry II, King of Germany, to the domain of Bolesław I the Brave in 1005 in the light of written sources and historical re-enactment
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.8
pdf
Bartosz Tietz
277-311
Funkcja i rola wysp jeziornych wedle przekazów pisanych dotyczących środkowoeuropejskich Słowian i Bałtów we wczesnym średniowieczu
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.9
pdf
Dobrosława Gucia, Jakub Wojtczak
313-330
Maksymilian Studniarski – poznański społecznik i nauczyciel
https://doi.org/10.14746/sa.2022.63.10
pdf