Tom 10 Nr 1 (2022)

Literaturoznawstwo

Tetiana Batycka
91-104
Lwowski Teatr im. Marii Zańkoweckiej w procesie przemian społeczno-kulturowych lat 80. i 90. XX wieku
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.05
PDF (Українська)
Adriana Henc
105-117
Kanon historiograficzny w literaturoznawstwie polsko-ukraińskim XVIII–XX wieku
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.06
PDF
Anna Horniatko-Szumiłowicz
119-135
Wasyl Tkaczuk – utwory nieznane
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.07
PDF
Łesia Demska-Budzulak
137-151
Kwestia identyfikacji kobiet pisarek Ukrainy radzieckiej w latach 20. i 30. XX wieku
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.08
PDF (Українська)
Hałyna Kaspicz, Nina Polarusz
153–166
Koncepcja artystyczna ukraińskiego panteonu kultury w dramaturgii Wałerija Herasymczuka
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.09
PDF (Українська)
Chrystyna Makaradze
167–178
Obrazy wizualne: od powieści Iwana Bahrianego Łowcy tygrysów do ekranizacji Rostysława Syńki
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.10
PDF (Українська)
Oksana Puchonska
179–191
Ars memoriae w interpretacji literackiej Serhija Osoki
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.11
PDF (Українська)
Ołena Romanenko
193–212
Dyskurs migracyjny współczesnej literatury ukraińskiej: model teoretyczny i horyzonty tematyczne
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.12
PDF (Українська)
Iryna Terechowa
213–223
Mało znana baśniowa proza Jewhena Hrebinki: problematyka i poetyka
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.13
PDF (Українська)
Rostysław Czopyk
225–238
Szewczenko przeciwko Putinowi: aktualne wymiary tożsamości ukraińskiej
https://doi.org/10.14746/sup.2022.10.1.14
PDF (Українська)