Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 17 (2016) Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji Abstrakt  PDF
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
 
Nr 15 (2014) Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła Abstrakt  PDF
Mieczysław Polak
 
Nr 15 (2014) „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” O kurs podstawowy języka wiary Abstrakt  PDF
Adam Kalbarczyk
 
Nr 18 (2017) Teologia praktyczna. Nowe kompendium metodologiczne Abstrakt  PDF (English)
Bronisław Mierzwiński
 
Nr 16 (2015) Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między teorią i praktyką Abstrakt  PDF
Tomasz Wielebski
 
Nr 14 (2013) W trosce o odpowiednie postawy pastoralne w życiu Kościoła Abstrakt  PDF
Tadeusz Mirończuk
 
Nr 12 (2011) Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież Abstrakt  PDF
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
 
Nr 15 (2014) Horyzontalny wymiar świętowania niedzieli w Polsce. Od nauczania Magisterium do działań duszpasterskich Abstrakt  PDF
Tomasz Wielebski
 
Nr 15 (2014) Od cura animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości terminologicznych Abstrakt  PDF
Adam Przybecki
 
Nr 15 (2014) Posługa kapłańska i prorocka prezbitera w obrzędach sakramentu święceń prezbiteratu Abstrakt  PDF
Dariusz Kwiatkowski
 
Nr 15 (2014) Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne Abstrakt  PDF
Jerzy Stefański
 
Nr 10 (2009) Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy Abstrakt  PDF
Andrzej Sapieha
 
Nr 15 (2014) Die Lehre des Papstes Franziskus über die Verantwortung der Laien für die Pfarrgemeinde im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium Abstrakt  PDF
Ireneusz Celary
 
Nr 13 (2012) Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne Abstrakt  PDF
Jolanta Kurosz
 
Nr 10 (2009) Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej Abstrakt  PDF
Wiesław Przygoda
 
Nr 11 (2010) Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej fundamentalnej. Wskazówki metodyczne Abstrakt  PDF
Jolanta Kurosz
 
Nr 15 (2014) Agenda-setting i spirala milczenia a przepowiadanie słowa Bożego Abstrakt  PDF
Maciej Szczepaniak
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo