Pressto.

Nagłowek strony

Vol 21, Nr 2 (2014)

pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Z tygodnia na tydzień, z powieści na powieść, z meczu na mecz jako przykłady nieswobodnych grup syntaktycznych PDF
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz 9-24
O języku publikacji Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego („Homek” i druki ulotne) PDF
Agnieszka Kula, Monika Grzelka 25-39
Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych PDF
Romana Łapa 41-51
Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza PDF
Leonarda Mariak 53-70
Wtórna nosowość antycypacyjna w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku PDF
Marek Osiewicz 71-92
Dialektolodzy na manowcach. O wpływie niemczyzny na gwary Warmii i Mazur PDF
Katarzyna Sobolewska 93-102
O rozwoju polskich dialektów PDF
Bogusław Wyderka 103-113

Junioraty

Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta PDF
Marek Błaszczyk 117-135
Obraz kobiet w przysłowiach polskich i koreańskich PDF
Yoon Kyo Choi 137-154
Fluo, antracyt i rozlana benzyna, czyli o nazwach kolorów w polskiej współczesnej prasie kobiecej PDF
Anna Kaczmarek 155-166
Kwinto, Siara i Yanek Drzazga – o antroponimach w wybranych filmach Juliusza Machulskiego PDF
Małgorzata Miławska 167-175
The Semantics of Words Comprising Phraseological Structures – the Observations of Polish Corpus of Wrocław University of Technology Editor PDF
Jan Wieczorek 177-189

Recenzje i artykuły recenzyjne

Barbara Pędzich, Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 290 PDF
Agnieszka Kijak 193-197
Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286 PDF
Małgorzata Miławska 199-203
Wokół książki Joanny Kulwickiej-Kamińskiej „Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej” PDF
Alicja Pihan-Kijas 205-211
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419 PDF
Irena Sarnowska-Giefing 213-217


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo