Tom 15 Nr 1 (2019)

Artykuły

Jarema Drozdowicz
Nauczanie ku transgresji. Podmiotowe doświadczenie edukacyjne w modelu pedagogiki zaangażowanej bell hooks (Glorii Jean Watkins)
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.1
PDF (English) PDF
Sławomir Futyma, Zbigniew Rudnicki
17-32
O edukacji w perspektywie tragizmu
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.2
PDF (English) PDF
Dmitry Leontiev
33-48
Fenomen odpowiedzialności: między nieopanowaniem a hiperkontrolą
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.3
PDF (English) PDF
Jolanta Suchodolska
49-68
Młodzi dorośli z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych i życiowych wyborów – w poszukiwaniu jakości życia codziennego1
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.4
PDF (English) PDF
Anna Mańkowska
69-81
Możliwości edukacyjne mniejszości etnicznych w wielokulturowych Chinach. Jedność, różnorodność czy może krytyczny pluralizm?
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.5
PDF (English) PDF
Agnieszka Skowrońska-Pućka
83-94
Edukacyjny potencjał krytycznych wydarzeń życiowych w perspektywie biograficznego uczenia się1
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.6
PDF (English) PDF
Jarosław Marzec
95-114
O pedagogii instant
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.7
PDF (English) PDF
Marta Dziarnowska
115-132
Problematyka sytuacji społecznej homoseksualnych kobiet jako potencjał do zastosowania badań eklektycznych
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.8
PDF (English) PDF
Elżbieta Rogalska
133-142
Świat dziecka w wybranych wierszach Joanny Kulmowej
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.9
PDF (English) PDF
Celina Kamecka-Antczak
143-159
Proces nabywania kompetencji obywatelskich przez uczniów w przestrzeni szkoły – analiza podstaw teoretycznych
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.10
PDF (English) PDF
Syma Marta Al Azab-Malinowska
161-175
Rodzina z adolescentem wobec depresji – możliwe oddziaływania w systemowej terapii rodzin
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.11
PDF (English) PDF
Kurt Ludewig
177-205
Systemic therapy – A practical implementation of systemic thinking
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.12
PDF (English) PDF
Przemysław Żebrok
207-215
Współczesne narzędzia komunikacji w placówkach oświatowych
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.13
PDF (English) PDF
Agnieszka Bzymek
217-230
Żyć w zgodzie ze sobą. Desomatyzacja i nasycony głód dzieciństwa
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.14
PDF (English) PDF
Sylwia Stano-Strzałkowska
231-248
Wobec zmian – czytanie w nowym kontekście kulturowym
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.15
PDF (English) PDF
Joanna Poziemska
247-265
Konstrukcja Skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli Zdarzeń Szkolnych
https://doi.org/10.14746/kse.2019.15.16
PDF (English) PDF