Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2012): LOGIKA DELEUZE'A – PRÓBA DEMONTAŻU Wstępne uwagi o Sur la genèse Abstrakt  PDF
G. M. Goshgarian
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy? Abstrakt  PDF
Krzysztof Nowak-Posadzy
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Wszystko musi się zmienić, żeby mogło pozostać takie samo. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) O życiu, umysłach i materii - dokąd sięga biopolityka biopolityka? Abstrakt  PDF
Mateusz Falkowski
 
Vol 16, Nr 2 (2015): AKUMULACJA PRZEZ WYWŁASZCZENIE Formalna i realna subsumcja pracy pod kapitał. Formy przejściowe. Abstrakt  PDF
Karol Marks
 
Vol 16, Nr 2 (2015): AKUMULACJA PRZEZ WYWŁASZCZENIE Wywłaszczająca urbanizacja. Miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej Abstrakt  PDF
Piotr Juskowiak
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Czy (i jak) kapitał zarabia na patriarchacie? Praca reprodukcyjna według Marksa Abstrakt  PDF
Florian Nowicki
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Zarządzanie ryzykiem. O roli rynku instrumentów pochodnych w ekstrakcji i dystrybucji wartości dodatkowej Abstrakt  PDF
Tomasz Płomiński
 
Vol 9, Nr 3 (2013): PO KAPITALIZMIE Przemyśliwując alternatywę dla kapitalizmu. Abstrakt  PDF (English)
Paul McLaughlin
 
Vol 18, Nr 4 (2015): PRACA I PRODUKCJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Postoperaistyczne spojrzenie na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną w nauce i szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Vol 9, Nr 3 (2013): PO KAPITALIZMIE Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa Abstrakt  PDF (English)
Peter Hudis
 
Vol 19, Nr 1 (2016): ONTOLOGIE KOMUNISTYCZNE NOWOŻYTNOŚCI Podziemny nurt materializmu spotkania Abstrakt  PDF
Louis Althusser
 
Vol 4 (2011): WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta. Abstrakt
Michal Kozłowski
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Boskie zarządzanie: krytyczne uwagi na temat „Il regno e la gloria” Giorgio Agambena Abstrakt  PDF
Alberto Toscano
 
Vol 26, Nr 4 (2017): ISLAMOFOBIA. KONTEKSTY Kapitalizm. Historia krótkiego trwania – Dziewiętnaście Long Reads o „Tysiącu lat niewolnictwa” Abstrakt  PDF
Jan Sowa
 
Vol 26, Nr 4 (2017): ISLAMOFOBIA. KONTEKSTY O twórczej destrukcji przestrzeni – Marks i sieci logistyczne Abstrakt  PDF
Piotr Juskowiak
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Autonomia oporu – Marks, Spinoza i akumulacja pierwotna. Abstrakt  PDF
Jakub Krzeski, Anna Piekarska
 
Vol 9, Nr 3 (2013): PO KAPITALIZMIE Postoperaistyczne lektury Marksowskiego Fragmentu o maszynach w świetle krytyki Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Vol 1 (2010): WSPÓLNOTA Dobro wspólne a komunizm. Abstrakt  PDF
Michael Hardt
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Boskie zarządzanie świeckimi sprawami. Agambenowska teologiczna genealogia ekonomii jako polityczna filozofia praktyki Abstrakt  PDF (English)
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 18, Nr 4 (2015): PRACA I PRODUKCJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Pisanie o pracy akademickiej Abstrakt  PDF
Joss Winn
 
Vol 20, Nr 2 (2016): REWOLUCJA I DIALEKTYKA Samodyscyplina i wszechstronność – człowiek komunistyczny w ujęciu Lenina Abstrakt  PDF
Florian Nowicki
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo