Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Problemy z granicami wypowiedzeń w polszczyźnie mówionej – uwagi wstępne Abstrakt  PDF
Michał Szczyszek
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Kultura komunikacji urzędowej Abstrakt  PDF
Ewa Kołodziejek
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego Abstrakt  PDF
Beata Jezierska, Małgorzata Jakobsze
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych – uwagi nie tylko glottodydaktyczne Abstrakt  PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym Abstrakt  PDF
Andrzej Charciarek
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Indonezyjskie i polskie idiomy – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych Abstrakt  PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących  PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże Abstrakt  PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminologią a słownictwem potocznym i środowiskowym) Abstrakt  PDF
Bogusław Nowowiejski
 
Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej Abstrakt  PDF
Małgorzata Nawrocka-Żarnecka
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo