Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, Nr 2 (2014) Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza Abstrakt  PDF
Leonarda Mariak
 
Vol 23, Nr 1 (2016) Nie trwam o jedzę, kiedy dobrze siedzę. O jedzeniu i żarciu w paremiologii polskiej dawnej i współczesnej Abstrakt  PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549) Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 21, Nr 2 (2014) Z tygodnia na tydzień, z powieści na powieść, z meczu na mecz jako przykłady nieswobodnych grup syntaktycznych Abstrakt  PDF
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
 
Vol 23, Nr 2 (2016) „Królowa chaosu, niezrównoważona emocjonalnie, histeryczka trzaskająca drzwiami” – leksykalne sposoby wartościowania w tekstach prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na materiale wybranych tygodników opinii z września 2014 roku) Abstrakt  PDF
Magdalena Budzyńska-Łazarewicz
 
Vol 23, Nr 2 (2016) Neologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza Abstrakt  PDF
Leonarda Mariak
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Uwagi o przebiegu XVI-wiecznych procesów normalizacyjnych na przykładzie oboczności albo // abo Abstrakt  PDF
Paulina Michalska-Górecka
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Problem leksykalnej relacji filiacyjnej między biblijnymi przekładami renesansowymi. Casus Nowego Testamentu Biblii Jakuba Wujka (1599) i Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) Abstrakt  PDF
Tomasz Lisowski
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej Abstrakt  PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo