Tom 86 Nr 2 (2024)

ARTYKUŁY

Anne Peters
5-36
The Russian invasion of Ukraine: An anti-constitutional moment in international law?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.01
PDF (English)
Marek Mrówczyński
37-61
Dostęp do oddłużenia w obliczu konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Ewolucja polskich uregulowań prawnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.02
PDF
Paulina Jabłońska
63-79
Trzymając się Konstytucji: o prawnym znaczeniu pierwszego orzeczenia aborcyjnego w Polsce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.03
PDF
Paweł Kokot
81-95
Delegitymizacja porządku prawnego a kryzys idei rządów prawa i liberalnego konstytucjonalizmu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.04
PDF
Igor Ksenicz
97-117
Pojęcie narodu w polskim prawie konstytucyjnym a praktyka polityczna lat 2015–2023
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.05
PDF
Anna Zemandlová, Krzysztof Drozdowicz
119-136
Deadline for examining an application for security in Czech and Polish civil proceedings
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.06
PDF (English)
Rafał Adamus
137-154
Problem podmiotowości prawnej spółki komandytowo-akcyjnej w organizacji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.07
PDF
Ariel Mucha
155-177
The law applicable to claims for breach of duty of care by foreign controlling companies and their directors under EU law
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.08
PDF (English)
Barbara Janusz-Pohl, Michał Wawrzyńczak
179-202
Hindsight bias and the practice of arrests in Poland
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.09
PDF (English)
Piotr Karlik
203-214
Działania prokuratury po wniesieniu zażalenia na postanowienia zamykające drogę do wydania wyroku
https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.2.10
PDF