Opublikowane: 2020-12-30

Wprowadzenie

Paweł Churski

5-9

Ewolucja typów rolnictwa w województwie wielkopolskim na przełomie XX i XXI w.

Benicjusz Głębocki, Tomasz M. Kossowski, Ewa Kacprzak

181-196

Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania

Julia Jęch, Małgorzata Stępniewska

235-248