Pressto.

Nagłowek strony

Vol 22, Nr 2 (2015)

pod red. Tomasza Lisowskiego

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Część II: ludzie i ich wytwory PDF
Maria Borejszo 9-35
Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne) PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak 37-53
Iść w trupa – o jednym ze źródeł współczesnej polskiej frazeologii PDF
Iwona Kosek 55-67
Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się PDF
Zuzanna Krótki 69-88
Wpływ wad zgryzu na zaburzenia artykulacji PDF
Patrycja Lisiecka, Dagmara Piątkowska 89-101
Oboczność ir // er (≤ *ŕ̥) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa) PDF
Marek Osiewicz 103-128
Rada jako narzędzie perswazji w projekcie dydaktycznym O wychowaniu dzieci uchodźców Juliusza Jedlińskiego PDF
Iwona Pałucka-Czerniak 129-142
O regionalności XVII-wiecznych kazań pogrzebowych. Część III: druki gdańskie PDF
Alicja Pihan-Kijasowa, Agnieszka Motyl 143-165

Junioraty

O istotnych aspektach biegania w świetle leksyki socjolektalnej (na podstawie artykułów poświęconych treningom zamieszczonych na portalach biegowych) PDF
Agnieszka Kijak 169-182
O składni wypracowań gimnazjalistów (na podstawie wybranych prac pisemnych) PDF
Marta Lewicka 183-198

Recenzje i artykuły recenzyjne

O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203) PDF
Monika Grzelka 201-206
Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- -usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231 PDF
Agnieszka Kijak 207-212
Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234 PDF
Agnieszka Kula 213-218
Kinga Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 194 PDF
Bogdan Walczak 219-222

Varia

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy PDF
Gabriela Olchowa 225-230


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo