Pressto.

Nagłowek strony

Studia Romanica Posnaniensia

Baner

OPIS CZASOPISMA:
Studia Romanica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (lista B wykazu MNiSW z 23 grudnia 2015 r., o wartości 14 pkt za artykuł) czasopismo naukowe poświęcone badaniom nad językiem i literaturą obszarów romańskojęzycznych. Wydawane od 1971 r, publikuje artykuły i recenzje autorstwa badaczy krajowych i zagranicznych z renomowanych ośrodków uniwersyteckich, jak również prace młodych naukowców. Obecnie ukazuje się z częstotliwością raz na kwartał w postaci jednorodnych tematycznie numerów. Wydawane są ponadto numery dodatkowe. W skład komitetu naukowego Studia Romanica Posnaniensia wchodzą wybitni uczeni polscy i zagraniczni (Kanada, Portugalia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania) – literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS; ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS 2015; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH; PKP Index; Primo; WorldCat; Cabell's; Google Scholar; DOAJ

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/srp
ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

109981

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Romanica Posnaniensia vol 25-35 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Opublikowane: 2017-12-03
 

zapowiedzi wydawnicze: Entre l’information et la fiction. Les démarches argumentatives dans l’espace médiatique

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine édition de Studia Romanica Posnaniensia XLIV/4 (2017) à paraître en décembre 2017; le volume sera intitulé « Entre l’information et la fiction. Les démarches argumentatives dans l’espace médiatique ».  
Opublikowane: 2017-05-12 Więcej...
 

zapowiedzi wydawnicze: “Il femminile nella letteratura italiana”

 

Siamo liete di annunciare il Call for Contributions per il numero XLV/3 della rivista accademica Studia Romanica Posnaniensia dedicato al femminile nella letteratura italiana. Invitiamo tutte le studiose e tutti gli studiosi che vorrebbero contribuire alla pubblicazione del volume a spedirci le loro proposte entro il 15.07.2017. Le proposte devono contenere il titolo del contributo, un breve riassunto (max 500 parole), una bibliografia iniziale e una generica scheda biografica.

 
Opublikowane: 2017-04-28 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo