Gwary Dziś

Aktualny numer

Tom 15 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 22

„Gwary Dziś” to czasopismo, którego początki sięgają roku 2001, kiedy to ukazał się pierwszy tom serii pod tym samym tytułem i pod redakcją J. Sierociuka. W roku 2015 seria została przekształcona w czasopismo on-line, stając się nieformalnym organem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. „Gwary Dziś” to rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej. Aspekt slawistyczny publikowanych prac silnie zaznacza się od początku istnienia serii i przejawia się w gronie autorskim pochodzącym ze wszystkich państw słowiańskich (i nie tylko). Dzięki czemu czasopismo stało się platformą wymiany wyników badań naukowców zajmujących się tematyką gwar z obszaru całej Słowiańszczyzny.  Czasopismo publikuje prace szczegółowe, teoretyczne i materiałowe, zarówno prowadzone w duchu teorii tradycyjnych, jak i nowych. Zakres tematyczny obejmuje dialektologię współczesną i historyczną oraz jej pogranicza.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; Google Scholar
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023): 70 DOI: 10.14746/gd ISSN: 1898-9276
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Creative Commons License Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Gwary Dziś" za lata 2018-2019


Więcej…

2020 stycznia 8

Artykuły i rozprawy

Jerzy Sierociuk
9-9
Od Redakcji
PDF
Jerzy Sierociuk
11-12
Prof. dr hab. Bogdan Walczak 17.02.1942 – 1.02.2022
PDF
Maciej Rak
13-23
Polska frazeologia gwarowa – próba bilansu
PDF
Наталія Коваленко
25-38
Cтан і проблеми досліджень фразеології українського говіркового мовлення
PDF
Mirosław Jankowiak
39-45
Koncepcja tworzenia Atlasu gwar białoruskich na Łotwie
PDF
Ганна Дидик-Меуш
47-58
Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. у контексті української історичної діалектології
PDF
Stanisław Cygan
59-70
Z XIX-wiecznej gwarowej praktyki leksykograficznej (na podstawie Słowniczka wyrazów ludowych we wsi Jaksicach Zygmunta Wasilewskiego)
PDF
Ганна Мартинова, Тетяна Щербина
71-82
Діалектний текст як джерело регіональних словників
PDF
Галина Кобиринка
83-91
Наголос у структуруванні українського діалектного континууму (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Інститут української мови НАН України)
PDF
Dorota Krystyna Rembiszewska
93-100
Ortografia i pisownia w ankietach Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu językowego z obszaru środkowych Mazur
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
101-117
O r frykatywnym (ř) i śladach r frykatywnego (ř) w historii języka polskiego, w polskich gwarach etnicznych oraz w polszczyźnie południowo- i północnokresowej
pdf
Ана Кочева
119-126
Семантични особености на глаголния префикс ув родопските диалекти на българския език
PDF
Renata Kucharczyk
127-136
Z zagadnień etymologii gwarowej – luskopy
PDF
Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek
137-147
Językowo-kulturowe znaczenie swaczyny na Śląsku
pdf
Anna Paluszak-Bronka
149-161
O nazwach potraw z ziemniaków w gwarach kujawskich
pdf
Błażej Osowski
163-172
Współczesne zróżnicowanie używanych przez Polaków nazw ‘galarety z mięsa’
pdf
Anna Kostecka-Sadowa
173-182
Nazwy potraw z mięsa w języku mieszkańców kilku polskich wsi rejonu mościskiego
pdf
Jerzy Sierociuk
183-198
Siara w kulinarnej kulturze wsi Z terenowej eksploracji materiału leksykograficznego
pdf
Leszek Bednarczuk
199-217
Teksty gwarowe z kresów północno-wschodnich opracowane przez dra hab. Alojzego Adama Zdaniukiewicza
pdf
Людмила Колєснік, Людмила Рябець
219-221
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
pdf
Wyświetl wszystkie wydania