Opublikowane: 2020-12-15

Edukacja a kompetencje cyfrowe seniora

Małgorzata Orłowska, Krystyna M. Błeszyńska

143–164

Education and digital competencies of elder adults

Małgorzata Orłowska, Krystyna M. Błeszyńska

165–185