Pressto.

Nagłowek strony

Poznańskie Studia Slawistyczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Slawistyczne” są punktowanym czasopismem naukowym powołanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Półrocznik jest platformą skupiającą polskie oraz zagraniczne głosy, dotyczące szeroko pojętej problematyki literatur, kultur, języków, historii oraz tożsamości słowiańskich. W kręgu zainteresowań czasopisma znajdują się także niesłowiańskie Bałkany w ich słowiańskim kontekście. „Poznańskie Studia Slawistyczne” prezentują pogłębione, interkulturowe i interdyscyplinarne refleksje oscylujące wokół określonych tematów poszczególnych numerów.

INDEKSOWANE W:

CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, ARIANTA, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pss
ISSN (Print) 2084-3011  ISSN (Online) 2450-2731
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

45799

Aktualności

 

Call for Papers: Habent sua fata libelli

 
Tytuł tomu stanowi powszechnie znane, nie tylko w zachodnim kręgu kulturowym, łacińskie powiedzenie habent sua fata libelli –  „księgi mają swoje losy”. Swoje losy, często bardzo skomplikowane, intrygujące i warte opisania ma bardzo wiele tekstów z obszaru piśmiennictwa słowiańskiego, pozostającego w obrębie zarówno wschodniego, jak i zachodniego kręgu kulturowego. Poddawane różnym historycznym próbom i wyzwaniom dziejów, czasami nawet indoktrynacji i niszczycielskim zapędom, piśmiennictwo słowiańskie zdołało się obronić i dziś stanowi niezwykle cenną część dziedzictwa kulturalnego Europy. Właśnie losom rękopisów i inkunabułów powstałych na różnych obszarach Słowiańszczyzny chcielibyśmy poświęcić kolejny tom „Poznańskich Studiów Slawistycznych”.  
Opublikowane: 2016-05-09 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo