Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Etyka w realizmie politycznym Abstrakt  PDF
Piotr Kimla
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Kontynuacja i zmiany w polskim republikanizmie XVII i XVIII wieku Abstrakt  PDF
Dorota Pietrzyk-Reeves
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Słowo o stosunkach społecznych na ziemiach polskich XVIII i początków XIX wieku w dramatach Aleksandra Świętochowskiego Abstrakt  PDF
Ewa Rzymkowska
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Fryderyk Skarbek o konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku i o statucie organicznym z roku 1832 Abstrakt  PDF
Piotr Szymaniec
 
Vol 68, Nr 1 (2015) "Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego" Abstrakt  PDF
Anna Citkowska - Kimla
 
Vol 68, Nr 1 (2015) "O potrzebie reform ustroju i prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle pierwszej polskiej powieści fantastyczno-naukowej z 1785 roku" Abstrakt  PDF
Karol Łopatecki
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Prymas Hlond o ustroju politycznym powojennej Polski. Abstrakt  PDF
Jerzy Pietrzak
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Czy Thomas Hobbes był liberałem ? Abstrakt  PDF
Piotr Kimla
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo