Pressto.

Nagłowek strony

Nr 14 (2018)

Habent sua fata libelli

Spis treści

Habent sua fata libelli PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Maya Ivanova 11-17

Habent sua fata libelli

О переводах Измарагда на руську мову PDF (Russian)
Марина Чистякова 21–35
Нови, ретки и словенизирани грцизми и нивната улога во локализацијата на црковнословенските текстови PDF
Емилија Црвенковска 37–51
Osudy Starých letopisů českých (text F) PDF
Alena M. Černá 53–64
Словото за Изсъхналата смоковница и притчата за лозето от Йоан Дамаскин в средновековната славянска книжнина (предварителни наблюдения) PDF
Цветомира Данова 65–78
Духовная грамота как элемент подготовки к смерти (на материале документов XVI века из архива Соловецкого монастыря) PDF
Божена Хрынкевич-Aдамских 79–90
Iluminirani kodeks 626 C iz Riznice splitske stolnice – zagonetke i gonetanja PDF
Branko Jozić 91–106
Unicka przeróbka prawosławnego traktatu Zwierciadło teologii PDF
Marzanna Kuczyńska 107–128
Literary Collectors as Literary Scribes: The Case of Đuro Ferić (1739–1820) PDF
Ivan Lupić, Irena Bratičević 129–147
Re-evaluating the Psalterium Sinaiticum: the Limitations of Internal Reconstruction as a Text-Critical Method PDF
Catherine Mary MacRobert 149–167
Materiały opcjonalne drukowanego służebnika (w świetle wybranych przykładów z metropolii kijowskiej, XVI–XVII w.) PDF
Alicja Z. Nowak 169–185
O rukopisnoj kulturi u ranonovovjekovnom Dubrovniku PDF
Lahorka Plejić Poje 187–197
Приватні рукописні молитовники католиків Правобережної України XVIІI–XIX ст. як свідоцтво епохи PDF
Ганна Вадимівна Путова 199–211
Гомилиарий Михановича в монастыре св. Прохора Пшинского: неучтенный фрагмент родственного сербского пергаменного списка XIV века PDF
Сергей Темчин 213–220
Неизвестен архаичен превод на слово 5 от Лествицата на Йоан Синайски в сръбски ръкопис от XIV век PDF
Мария Спасова 221–248
Czy dwa Złatousty ze zbiorów Biblioteki xx. Czartoryskich w Krakowie należały niegdyś do o. Iwana Wiszeńskiego? PDF
Jan Stradomski 249–265
Erotska začinka iz 17. stoljeća PDF
Milovan Tatarin 267–285

Wokół tematu

Translating and Transcending Censors: Modernist Appropriation and Thematisation of Censorship in the Works of Virginia Woolf, Allen Ginsberg, Czesław Miłosz and Bohumil Hrabal PDF
Verita Sriratana, Milada Polišenská 289–312

Polemiki i artykuły przeglądowe

Obrona wysiłków daremnych – Joanna Rapacka i badania historii literatury chorwackiej PDF
Tomislav Bogdan 315–327
Біблійні інтертексти крізь призму „інтегрованого підходу” (фундаментальна праця на ниві перекладознавства) PDF
Анна Горнятко-Шумилович 329–336
Нов библиографски принос (Нели Ганчева. Климент Охридски) PDF
Мая Иванова 337–343
Nieoczywista Polska Václava Buriana PDF
Robert Kulmiński 345–354
Identita na hranici – polsky psaná literatura Těšínska PDF
Karel Střelec 355–358
Nowe południowosłowiańskie przekłady bajek Ezopa PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa 359–365
Profesor Halina Janaszek-Ivaničkova jako orędowniczka komparatystyki nowoczesnej w czasach beznadziejnych, trudnych i przełomowych PDF
Bogusław Zieliński 367–390

Varia

Bogdan Krupski (1946–2017) PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa 393-395
Na zawsze pozostaniesz w tej Bośni, której poszukiwałeś PDF
Bogusław Zieliński 397-399


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo