Nr 64 (2023)
Slavia Antiqua

Artykuły

Олена Веремейчик
21-57
Археологічні пам’ятки Любеча
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.2
PDF
Łukasz Maurycy Stanaszek
59-75
Tu było żyć trudno, ale się opłacało… Wielokulturowe skupiska osadnicze na Urzeczu jako przykład długotrwałej i uporządkowanej kolonizacji terenów zalewowych Wisły
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.3
PDF
Borys Paszkiewicz
77-131
Śląsk w X wieku: źle postawione zagadnienie
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.4
PDF
Michał Kara
133-167
Groby o domniemanych skandynawskich atrybucjach etno-kulturowych z obszaru państwa pierwszych Piastów w kontekście archeologicznych paradygmatów badawczych
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.5
PDF
Marek Florek
169-196
Węgrzy w Małopolsce w X-XII wieku w świetle źródeł toponomastycznych i archeologicznych
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.6
PDF
Joanna Sawicka
197-220
Kilka uwag o szklanych naczyniach z grodu na Ostrowie Lednickim
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.7
PDF
Aldona Kurzawska, Anna Głód
221-241
Muszle – zawieszki – amulety we wczesnym średniowieczu z terenu Polski na przykładzie znalezisk z Kruszwicy
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.8
PDF
Szymon Mitelsztet
243-274
Wczesnośredniowieczne groty strzał z poroża i kości
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.9
PDF
Wojciech Chudziak, Adam Musiałowski, Marcin Weinkauf
275-304
A silver deposit from Niedźwiedź – another premise in the study of the origins and function of a stronghold in steklin in Dobrzyń region
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.10
PDF (English)
Olena Olehivna Makhota
305-333
Main characteristics of 11th -15th centuries bricks from monumental buildings of the Pechersk monastery in Kyiv
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.11
PDF (English)
Kamil Wasilkiewicz
335-352
The impact of the crusade ideas in Western Pomerania (from the twelfth to the first quarter of the thirteenth century )
https://doi.org/10.14746/sa.2023.64.12
PDF (English)