Pressto.

Nagłowek strony

Nr 29 (2015)

Pogranicza językoznawstwa polonistycznego

Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach

redakcja: Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski

Spis treści

Przedmowa PDF
Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski 7-8
Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach PDF
Zygmunt Zagórski 9-12
Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach PDF
Karol Zierhoffer 13-14

Artykuły naukowe

O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w tematycznych słownikach internetowych PDF
Katarzyna Czarnecka 17–35
Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża PDF
Andrzej Draguła 37–51
Z opisu wyrażeń modalnych w Kodeksie prawa kanonicznego PDF
Romana Łapa 53–62
O zjawisku, które w tekstach polskich występuje w ponad 60% wyrazów PDF
Witold Mańczak 63–69
Ha(e)ndlowe pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie PDF
Małgorzata Okupnik 71–85
Kilka uwag o nieodnotowanych w słownikach współczesnej polszczyzny formacjach feminatywnych PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska 87–96
„Zgromadziła nas miłość”. Językowy obraz miłości w homiliach ślubnych PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek 97–113
Problemy z granicami wypowiedzeń w polszczyźnie mówionej – uwagi wstępne PDF
Michał Szczyszek 115–128
Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału PDF
Lidia Tanuszewska 129–136
Indonezyjskie i polskie idiomy – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych PDF
Przemysław Wiatrowski 137–158

Debiuty naukowe

O kilku typach innowacji frazeologicznych w powieści McDusia Małgorzaty Musierowicz PDF
Paulina Anna Miękus 161–168

Recenzje i sprawozdania

Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99 PDF
Przemysław Wiatrowski 171–178


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo