Pressto.

Nagłowek strony

Nr 26 (2015)

Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę

Spis treści

Od redakcji

Wstęp PDF
Sylwia Panek 7-10

Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę

„Zakrzyczą nas poeci, adwokaci, filozofowie, księża”. Najnowsza odsłona „sporu o Borowskiego” PDF
Bartłomiej Krupa 13-49
Poezja w klinczu (z)rozumienia PDF
Dorota Kozicka 51-72
Diagnoza obcości. Brzozowskiego krytyka Sienkiewicza jako spór o polską tożsamość PDF
Krzysztof Fiołek 73-87
Oświeceniowe rozważania o eposie. Dyskusja wokół Pułtawy i Jagiellonidy PDF
Agnieszka Kwiatkowska 89-107
Nieufny i oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny PDF
Lucyna Marzec 109-130
Trans/figuracje nowoczesności? Spory o twórczość Marii Komornickiej-Piotra Odmieńca Własta PDF
Mateusz Chmurski 131-150
Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla PDF
Maciej Gorczyński 151-165
Dyskusje wokół Filozofii Leśmiana Artura Sandauera PDF
Małgorzata Gorczyńska 167-193
Angielski przekład Pana Tadeusza i jego polskie echa PDF
Aleksandra Budrewicz 195-216

Próby

Nowy żar Kuźni bluźnierstw PDF
Andrzej Lam 219-228

Lektury

O potrzebie powrotu do źródeł PDF
Urszula Kowalczuk 231-240
Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX w. PDF
Tomasz Sobieraj 241-247
Portret i marzenie PDF
Sylwia Panek 249-255
„W stronę biografii totalnej?” Buty Ikara Mariana Buchowskiego wobec projektu pisarskiego Edwarda Stachury – szkic krytyczny PDF
Borys Szumański 257-276

Transfer

Od sztuki do życia i z powrotem. Wizyta Prousta w Jeu de Paume PDF
Lorenzo Renzi 279-295

Konfrontacje

Zapach idei. Synestezja i ideastezja w Correspondances Charles’a Baudelaire’a PDF
Zuzanna Kozłowska 299-316
Sinologiczne tropy w dwóch powieściach Teodora Parnickiego PDF
Mateusz Bourkane 317-327
Ślady żydowskie w twórczości Andrzeja Barta. Rekonesans PDF
Emilia Słomińska 329-351

Odkrycia

Matołek Broda. Przygody twórczo-wydawnicze PDF
Justyna Staroń 355-367


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo