Pressto.

Nagłowek strony

Nr 11 (2016)

Teorie i praktyki genderowe w słowiańskich tekstach kultury. Innowacje – Inspiracje – Interpretacje

Spis treści

Teorie i praktyki genderowe w słowiańskich tekstach kultury. Innowacje – Inspiracje – Interpretacje PDF
Magdalena Koch 13-22

TEORIE I PRAKTYKI GENDEROWE W SŁOWIAŃSKICH TEKSTACH KULTURY INNOWACJE

Od postkolonijalizma do transnacionalizma: izazovi postsocijalističke feminističke teorije PDF (Hrvatski)
Renata Jambrešić Kirin 23-41
Tragedija i optimizam, identitet i gluma: hrvatska feministička teatrologija PDF (Hrvatski)
Natka Badurina 43-54
Ženski „glumački tekst”1 i njegova „arhivska groznica” PDF (Hrvatski)
Lada Čale Feldman 55-70
Neki arhivski primeri neiskorišćenog kulturnog kapitala PDF (Serbian)
Svetlana Tomić 71-82
Dzień dzisiejszy studiów genderowych w Polsce z odniesieniami do (niedzisiejszych) kontekstów chorwackich PDF
Ewa Kraskowska 83-95

TEORIE I PRAKTYKI GENDEROWE W SŁOWIAŃSKICH TEKSTACH KULTURY INSPIRACJE

The Occulted Woman in Russian Silver Age Decadent Poetry PDF (English)
Sibelan E.S. Forrester 97-111
Women and the Emancipative Projects of Bulgarian Modernity PDF (English)
Albena Vacheva 113-125
The (Lost) Voice of a Woman: the Gorgonowa Case in Irena Krzywicka’s Narrative PDF (English)
Anna Kurowicka, Ewa Serafin, Ewa Wróblewska-Trochimiuk 127-142
The Reflections of Feminist Ideas in Novels and Short Stories by Slovenian Women Writers PDF (English)
Katja Mihurko Poniž 143-156
„Nie nazywaj mnie pedałem” – homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana PDF
Mateusz Świetlicki 157-170
Women and the Canon. Are We Justified to Speak of a Female Literary Canon Nowadays? PDF (English)
Milena Kirova 171-187
Prowincjonalizowanie feminizmu w polskich badaniach literackich PDF
Arleta Galant 189-200
„Pokazać, że jesteś kobietą”. Konflikty o wygląd partnerki w małżeństwach polsko-rosyjskich PDF
Tatiana Busygina-Wojtas 201-217

TEORIE I PRAKTYKI GENDEROWE W SŁOWIAŃSKICH TEKSTACH KULTURY INTERPRETACJE I PRZYBLIŻENIA

Дечанска повеља кнегиње Милице – монахиње Јевгеније PDF (Serbian)
Светлана Томин, Наташа Половина 219-232
Don’t You Now See the Excellence of Our Sex? Maria Gondola and Defence of Women’s Rights in 16th Century Dubrovnik PDF (English)
Jelena Bakić 233-248
“The Woman Question” as Expressed in the Work of Slovenian Writer Pavlina Pajk, and the Presumed Influence of Western Ideas on Her Work PDF (English)
Tanja Badalič 249-260
Płeć autobiograficznego „ja”. Przypadek Renáty Tyršovej PDF
Marcin Filipowicz 261-276
Sygnatura kobiecości w Olgi Bergholc zapisach dziennikowych z lat 1939–1942 PDF
Ewa Komisaruk 277-289
Ambiguity of Interpretation: the Gender-Conscious Attitudes in the Dissident Works of the Czech Writer Lenka Procházková PDF (English)
Ursula Stohler 291-306
Role dla opłakujących stratę – Dzień przed końcem świata Aleksandra Jurewicza i Umarł mi Ingi Iwasiów PDF
Agnieszka Czyżak 307-317

Eseje

Дигитална хуманистика и завере (не)читања. Пројекат Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године PDF
Биљана Дојчиновић 321–333

Lektury

„Dáma, která neuměla a nechtěla taktizovat" PDF
Joanna Brodniewicz 337-342
Modernizm jako polisystem w ujęciu globalnym i genderowym PDF
Magdalena Koch 343-349
O gustach się dyskutuje PDF
Urszula Putyńska 351-357
Tko se boji islamskog feminizma – (post) jugoslavenski diskurs PDF (Hrvatski)
Marinko Zekić 359-369

Varia

Władimir Britaniszski PDF
Irina Jermaszowa 373-377


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo