Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 27 (2014) Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce – próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej Abstrakt  PDF
Paweł Churski
 
Nr 16 (2011) Usługi elektroniczne w Polsce i w Unii Europejskiej Abstrakt  PDF
Joanna Dominiak, Robert Perdał
 
Nr 25 (2014) Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie ludność i osadnictwo na poziomie jednostek NUTS 4. Przykład Polski, Słowacji i Litwy Abstrakt  PDF (English)
Dovile Krupickaite, Barbara Konecka-Szydłowska, Jan Hauke
 
Nr 12 (2010) Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej Abstrakt  PDF
Robert Perdał
 
Nr 26 (2014) Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce Abstrakt
Anna Kołodziejczak, Maria Kawińska
 
Nr 14 (2011) Wybrane zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce Abstrakt  PDF
Justyna Chodkowska-Miszczuk, Daniela Szymańska
 
Nr 14 (2011) Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa Abstrakt  PDF
Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
 
Nr 21 (2013) Propozycja wskaźnika dochodów osobistych ludności na poziomie lokalnym w Polsce Abstrakt  PDF
Bartłomiej Kołsut, Artur Bajerski
 
Nr 39 (2017) Główne problemy i wyzwania rewitalizacji miast w Polsce Abstrakt  PDF
Bartłomiej Kołsut
 
Nr 32 (2015) Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski Abstrakt  PDF
Emilia Bogacka
 
Nr 33 (2016) Przygotowanie samorządów ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności Abstrakt  PDF
Paweł Churski
 
Nr 32 (2015) Zastosowanie miary entropii do badania zmian w zróżnicowaniu regionalnym Polski Abstrakt  PDF
Teresa Czyż, Jan Hauke
 
Nr 21 (2013) Współczesne uwarunkowania rozwoju regionów społeczno-ekonomicznych Abstrakt  PDF
Teresa Czyż
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo