Tom 7 Nr 2 (2019)

Językoznawstwo

Катерина Коротич
9-17
ПРАГМАТИКА ГАСЕЛ У ПРЕСІ ПІДРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.01
PDF (Українська)
Космеда Тетяна, Галина Намачинська
19-33
ШЛЯХИ, ХАРАКТЕР ТА ТИПИ ЗАПОЗИЧЕНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В МОВУ РОСІЙСЬКУ (на матеріалі словника живої російської мови В. Даля)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.02
PDF (Українська)
Наталія Коваленко, Ірина Царюк
35-42
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З НАЗВАМИ ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ В УКРАЇНСЬКОМУ ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.03
PDF (Українська)
Елла Кравченко
43-53
СЕМАНТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ КОНТЕКСТІВ ПОЕТОНІМА
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.04
PDF (Українська)
Марія Кухарчишин
55-63
МЕТАФОРА В БІОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ (українсько-польські паралелі)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.05
PDF (Українська)
Марія Личук
65-74
ДВОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНО НЕЧЛЕНОВАНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.06
PDF (Українська)
Łukasz Małecki
75-84
ФЕЙК — БРЕХНЯ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.07
PDF (Українська)
Людмила Марчук
85-89
МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИХОТОМІЇ “ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ВОРОЖІСТЬ” У ЗМК
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.08
PDF (Українська)
Юлія Молоткіна
91-102
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У РОЗВАЖАЛЬНИХ ЖАНРАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.09
PDF (Українська)
Тетяна Осіпова
103-110
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ: КОМПАРАТИВНО-ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (на матеріалі української, російської, польської фразеології)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.10
PDF (Українська)
Наталія Парасін
111-118
ПРОТОТИПИ ПЕРЦЕПТИВНИХ ОЗНАК У ВЕКТОРІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.11
PDF (Українська)
Тетяна Петрова
119-125
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.12
PDF (Українська)
Наталія Піддубна
127-136
ПАРАДИГМАТИЧНІ ТА СИНТАГМАТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ЯК ВИЯВ СИСТЕМНОСТІ БІБЛІЇЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.13
PDF (Українська)
Віра Сліпецька
137-145
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі статей, опублікованих у журналі New Yorker та газеті Українська правда)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.14
PDF (Українська)
Юлія Талалай
147-152
ДИДАКТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: МОДЕЛЬ ФАКТОРІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.15
PDF (Українська)
Анатолій Загнітко
153-164
МОВНОСОЦІУМНА ОБ’ЄКТИВНА ГРАМАТИКА: КАТЕГОРІЇ, РІВНІ, АСПЕКТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.16
PDF (Українська)