Pressto.

Nagłowek strony

Nr 17 (2016)

Spis treści

Artykuły

Musical Sources in the Moxos Missions PDF
Piotr Nawrot 7-24
Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji PDF
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak 25-46
Proboszcz jako przywódca transformacyjny PDF
Dariusz Lipiec 47-59
Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie? PDF
Leszek Rojowski 61-75
Bischof Dominique Rey über die missionarische Pfarrei PDF
Ireneusz Celary 77-92
Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini PDF
Dariusz Kwiatkowski 93-106
Duszpasterstwo rodzin działalnością ewangelizacyjną wobec rodzin PDF
Andrzej Pryba 107-117
Homilia dla dzieci jako współczesne wyzwanie duszpasterskie PDF
Edward Wiszowaty 119-131
[Nie]wymierna rola rodziców w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka PDF
Anna Zellma 133-145
Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben PDF
Grzegorz Pyźlak 147-160
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego PDF
Kazimierz Lijka 161-177
»La misericordia è Gesù Abbandonato«. Riflessione alla luce dell’esperienza spirituale di Chiara Lubich PDF
Katarzyna Wasiutyńska 179-190
Invitatorium oraz Te Deum w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne PDF
Jerzy Stefański 191-201
Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI PDF
Paweł Adam Makowski 203-212
Dojrzałość religijna kandydatów do bierzmowania. Teoretyczna i empiryczna refleksja nad miejscem sakramentu bierzmowania w życiu Kościoła PDF
Anna Wieradzka-Pilarczyk, Jędrzej Machalski, Mikołaj Ochla, Hubert Pilarczyk, Marta Sienkiewicz 213-232
Media społecznościowe w praktyce eklezjalnej w Polsce. Badanie empiryczne wśród diakonów PDF
Marta Brzezińska-Waleszczyk 233-248
Od misyjności chrztu Polski do misyjności przekazów radiowych PDF
Katarzyna Zagórska 249-268
Aborcja w perspektywie kanonicznoprawnej. Zaciągnięcie i zwolnienie z ekskomuniki PDF
Piotr Lewandowski 269-281


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo