Pressto.

Neofilolog

Nr 49/2 (2017)

Spis treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie PDF
Małgorzata Bielicka, Bernadeta Wojciechowska 159-162

Artykuły

Interakcja w ujęciach teoretycznych – wieloaspektowy charakter zjawiska PDF
Magdalena Aleksandrzak 163-177
Das Potenzial von Feedback als Form der Lehrer-Schüler-Interaktion bei der Entwicklung der kommunikativen Sprachkompetenz – der aktuelle Forschungsstand PDF (Deutsch)
Monika Janicka 179-191
Strategie komunikacyjne w obliczu trudności językowych PDF
Jolanta Morytz 193-206
A jeśli uczeń wie więcej – trudna interakcja na zajęciach z języka specjalistycznego PDF
Joanna Kic-Drgas 207-216
Tutorial akademicki w naukach filologicznych na tle założeń interakcyjnego dyskursu glottodydaktycznego – krytyczna analiza różnic i podobieństw PDF
Beata Karpińska-Musiał 217-233
Zjawisko lęku językowego w procesie nauki języka niemieckiego PDF
Izabela Bawej 235-255
Brytyjscy Polacy – polscy Brytyjczycy: osiągnięcia młodego pokolenia emigracyjnego w zakresie języka ojczystego na podstawie analizy egzaminu General Certificate of Secondary Education (Polish) PDF
Marcin Łączek 257-272

Recenzje

Halina Widła – Recenzja książki Macieja Smuka Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych PDF
Halina Widła 273-276
Marta Janachowska-Budych – Recenzja książki Simone Schiedermair Literaturvermittlung. Texte, Konzepte, Praxen in Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, Englisch, Französisch PDF
Marta Janachowska-Budych 277-279


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo