Nr 31 (2019)

Rozprawy

Elżbieta Winiecka
15-38
Literatura bez granic? Media digitalne i ich wpływ na status sztuki słowa
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.1.
PDF
Michał Kłosiński
39-70
Gra w Orwella
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.2.
PDF
Dorota Kołodziej
71-92
(Prze)grać w kości. Franz Mon: granice poezji, granice interpretacji
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.3.
PDF
Katarzyna Szalewska
93-108
Brudnopisy Tadeusza Kantora – od przestrzenności zapisków do czasowości archiwaliów
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.4.
PDF
Monika Błaszczak
109-134
Płynność – od Heraklita do Baumana
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.5.
PDF
Diana Lelonek
135-142
Sztuka nie-ludzkich aktorów
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.6.
PDF
Małgorzata Mikołajczak
143-156
Strategia nierozstrzygalności w wierszu jest taki pomnik Tadeusza Różewicza
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.7.
PDF
Aleksandra E. Kumala
157-172
Irlandzkość i busking – artystyczne habitusy Glena Hansarda
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.8.
PDF
Dobrawa Lisak-Gębala
173-196
„Kicz, kiczyzm” Justyny Bargielskiej
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.9.
PDF
Marek Hendrykowski
197-208
Wokół metodologii nauk o sztuce
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.10.
PDF
Ewa Szczęsna
209-226
O twórczym przekraczaniu granic. Przetworzenia i reprezentacje w przestrzeni sztuki
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.11.
PDF
Krystian Saja
227-246
Scalanie i percepcja wizualna. Kognitywne warunki odbioru dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, literatura)
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.12.
PDF
Paula Milczarczyk
247-260
Artyfikacja codzienności i odwrócony mimetyzm, czyli życie, które naśladuje sztukę
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.13.
PDF
Kamil Lipiński
262-270
Obraz przestrzeni dowolnej według Gilles’a Deleuze’a
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.14.
PDF
Ewelina Woźniak-Czech
271-292
Estetyczne aspekty tworzenia i odbioru sztuki przez osoby z wadami słuchu
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.15.
PDF
Karol Gromek
293-310
Ciało mistyczne
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.16.
PDF
Anna Kujawska-Kot
312-342
Podmiot transseksualny w kulturze – oswajanie, tragizm, tekstualizacja
https://doi.org/10.14746/pt.2019.31.17.
PDF