Tom 63 Nr 2 (2011)

Dwieście lat austriackiej kodyfikacji prawa cywilnego (ABGB) – Two hundred years of the Austrian codification of the civil law (ABGB) – Deux cents ans de la codification autrichienne de droit civil (ABGB)

Wilhelm Brauneder
9-22
Trwałość pewnej kodyfikacji: 200 lat austriackiego kodeksu cywilnego ABGB
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.1
PDF
Stanisław Grodziski
23-30
Uwagi z okazji jubileuszu austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 roku
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.2
PDF
Dorota Malec
31-48
ABGB w pracach Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939). Wzorzec pozytywny czy negatywny?
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.3
PDF

Prace drobne i materiały – Miscellanea – Miscelles

Władysław Rozwadowski
201-208
Uwagi o tak zwanej własności relatywnej w prawie rzymskim
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.10
PDF
Paulina Święcicka
209-240
Formalność topicznego myślenia. Problem "reguł proceduralnych" dyskursu dogmatycznego rzymskich jurystów
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.11
PDF
Maria Nowak
241-259
Losy mancypacji i testamentum per aes et libram w okresie pryncypatu i późnego cesarstwa w świetle dokumentów praktyki prawnej
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.12
PDF
Jan Halberda
261-281
Doktryna consideration w angielskim prawie zobowiązań kontraktowych (XVI-XXI w.)
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.13
PDF
Sławomir Godek
283-303
„Rodzay ludzi znaiomych tam pod imieniem Adwokatów, Patronów, Agentów, Jurystów", czyli o palestrze w guberni litewskiej za panowania Pawła I
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.14
PDF
Jan Sowa
305-327
Formularz kancelarii hetmańskiej z przełomu XVII i XVIII wieku. Processus sądów hetmańskich... Szymona Franciszka Pułaskiego
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.15
PDF
Tomasz Srogosz
329-342
Geneza zasady uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym. Kilka uwag o kształtowaniu granic państwowych w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.16
PDF
Piotr M. Pilarczyk
343-350
Kryzys 1821 roku w Królestwie Polskim. Odezwa Ministra Sekretarza Stanu z 25 maja 1821 roku
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.17
PDF
Piotr Szymaniec
351-369
Jana Stepy interpretacje myśli politycznej Hegla na tle polskiej recepcji heglizmu
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.18
PDF
Romuald Kraczkowski
371-400
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 1938 roku o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.19
PDF

Rozmowy w Redakcji – Conversations in the Editorial Office – Conversations dans la Redaction

Alfred Konieczny, Henryk Olszewski
401-407
Z Profesorem Alfredem Koniecznym rozmawia Henryk Olszewski
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.20
PDF
Monika Hamanowa, Stanisław Grodziski
409-415
Z Profesor Moniką Hamanową rozmawia Stanisław Grodziski
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.21
PDF

Recenzje i noty recenzyjne – Reviews and critical notes – Comptes rendus et notes critiques

Henryk Olszewski
435-436
„Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften", Folgen 1-4, [Berlin] 2007-2011
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.24
PDF
Paweł Filipczak
437-440
Michał Stachura, Wrogowie porządku publicznego. Studium agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.25
PDF
Andrzej Gulczyński
440-442
Clausdieter Schott, Kindesannahme – Adoption – Wahlkindschaft. Rechtsgeschichte und Rechtsgeschichten, 2009
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.26
PDF
Maria Zmierczak
442-444
V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje. Wyboru dokonał, wstępem i komentarzem opatrzył Kazimierz Michał Ujazdowski, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.27
PDF
Piotr M. Pilarczyk
445-447
Paweł Grata, Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, 2009
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.28
PDF
Przemysław Krzywoszyński
447-451
Marcin Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.29
PDF
Marek Krzymkowski
451-453
Tomasz Sypniewski, Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowej 1947-1989, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.30
PDF
Maksymilian Stanulewicz
453-459
Aleksandra Kmak-Pamirska, Religia w czasach Trzeciej Rzeszy, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.31
PDF

Kronika – Chronicle – Chronique

CPH 63(2)
467-474
Kronika
https://doi.org/10.14746/cph.2011.2.33
PDF