Tom 7 Nr 1 (2019)

Językoznawstwo

Світлана Богдан
9-18
ЛЕКСИЧНИЙ РЕГУЛЯТИВ ЛІС В ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.01
PDF (Українська)
Оксана Халіман
19-26
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ: ВІД ПОРУШЕННЯ НОРМИ ДО ТРАДИЦІЇ (на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька Словотворчість незалежної України. 2012–2016)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.02
PDF (Українська)
Ольга Черненко
27-35
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Й ПОЕТИЧНОМУ МОВОМИСЛЕННІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.03
PDF (Українська)
Ольга Діброва
37-43
МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ “Я” У ТВОРЧОСТІ БОРИСА ОЛІЙНИКА
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.04
PDF (Українська)
Володимир Дубічинський, Tilmann Reuther
45-54
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ПАРАЛЕЛЕЙ У СЛОВНИКОВОМУ ФОРМАТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.05
PDF (Українська)
Оксана Дзюбенко
55-60
КОМПАРАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТІВ УЧИТЕЛЬ ТА УЧЕНЬ (на матеріалі творів Івана Франка та Чарльза Діккенса)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.06
PDF (Українська)
Anna Filipiak
61-67
ЛІНГВОПЕРСОНА ЛІНИ КОСТЕНКО: АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЇЇ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.07
PDF (Українська)
Лілія Гаращенко
69-76
ГЕШТАЛЬТНИЙ РІЗНОВИД АСОЦІАТИВНО-МЕТАФОРИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ АНАЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.08
PDF (Українська)
Олена Гаврилова
77-83
ТЕРМІНИ КОМП’ЮТЕРНОЇ СФЕРИ В РІЗНИХ МОВАХ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.09
PDF (Українська)
Галина Германович
85-92
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ ІЗ СОМАТИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ КЕФАЛ-, МЕДУЛ(О)-, МЕНІН-, МЕНІН(О)- У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.10
PDF (Українська)
Олена Горошкіна
93-102
ФУНКЦІЇ ПІДРУЧНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ПАРАДИГМІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.11
PDF (Українська)
Світлана Ігнатьєва
103-113
АВТОБІОГРАФІЧНА ПАМ'ЯТЬ У СТРУКТУРІ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.12
PDF (Українська)
Dominika Janczura
115-121
ПСЕВДОНІМ У СИСТЕМІ ОНІМІВ: ЙОГО СТАТУС, ТИПИ Й ФУНКЦІЇ (аналіз особливостей творення псевдонімів сучасних українських письменників)
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.13
PDF (Українська)
Przemysław Jóźwikiewicz
123-131
O PEWNYCH PROCESACH SŁOWOTWÓRCZYCH W OBRĘBIE UKRAIŃSKICH OFICJALNYCH NAZW GRZYBÓW MAKROSKOPIJNYCH
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.14
PDF
Валентина Калько
133-141
СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.15
PDF (Українська)
Ірина Кочан
143-152
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.16
PDF (Українська)
Ірина Шкіцька
153-163
РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТИВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТАКТИК У СИТУАЦІЯХ НЕОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТОРГІВЛІ
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.17
PDF (Українська)